Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Možnosti dočasného přidělení držitele zaměstnanecké karty agenturou práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli)

Zákonem č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byl s účinností od 29. 7. 2017 odstraněn zákaz dočasného přidělení držitelů zaměstnaneckých karet agenturou práce k výkonu práce uživatele.

Zaměstnaneckou kartu lze tedy vydat nebo prodloužit v případě, že zaměstnavatelem cizince je agentura práce, která jej dočasně přiděluje k výkonu práce k uživateli.  Není však možné, aby cizinec, držitel zaměstnanecké karty, změnil zaměstnavatele nebo se nechal zaměstnat na další pracovní pozici u jiného zaměstnavatele, jestliže budoucím zaměstnavatelem má být agentura práce. V tomto ohledu není rozhodné, zda půjde o zaměstnance, který má být dočasně přidělován k výkonu práce k uživateli nebo o tzv. kmenového zaměstnance agentury práce.

Cizinci, kterým byla zaměstnanecká karta vydána pro výkon práce u agentura práce jako zaměstnavatele, budou moci měnit pracovní zařazení (místo výkonu práce, druh práce) nebo být zaměstnáni na další pracovní pozici u stejné agentury práce.

Dále je třeba upozornit na nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení v souladu s § 64 zákona o zaměstnanosti stanoví, že agentura práce může přidělovat cizince k výkonu práce k uživateli pouze v případě, že cizinec má vykonávat práce, ke kterým je zapotřebí minimálně středoškolského vzdělání s maturitou. Tento předpoklad nemusí být splněn pouze u některých profesí v příloze k tomuto nařízení uvedených.

Zaměstnanci agentury práce, kteří by měli být podle předložené pracovní smlouvy přidělováni k výkonu práce k uživateli, budou povinni ke své žádosti předložit navíc doklad, ve kterém bude uvedeno jejich jméno, příjmení, státní příslušnost, datum a místo narození, jejich bydliště, druh práce, kterou mají jako přidělení zaměstnanci vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele. Vzor takového dokladu je dostupný na tomto odkazu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 26. ledna 2024

vytisknout  e-mailem