Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Možnosti dočasného přidělení držitele zaměstnanecké karty agenturou práce k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli)

Zákonem č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byl as účinností od 29.7.2017 odstraněn zákaz dočasného přidělení držitelů zaměstnaneckých karet agenturou práce k výkonu práce uživatele.  Současně však nedošlo ke změně zákona o pobytu cizinců, ani ke změně vymezení nelegální práce dle § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb).

Z tohoto důvodu MV ČR upozorňuje na povinnost cizince dle § 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb. žádat MV ČR o udělení souhlasu se změnou pracovního zařazení v případě, že by měl být přidělen agenturou práce k výkonu práce pro jiného zaměstnavatele (uživatele), a bude u něj vykonávat jiný druh práce, než pro který mu byla vydána zaměstnanecká karta, nebo nové místo výkonu práce u tohoto uživatele nebude odpovídat místu (např. regionu), pro které byla karta vydána. Předpokladem udělení souhlasu s touto změnou, je mimo jiné i skutečnost, že pracovní pozice, na které má cizinec vykonávat práci pro uživatele bude součástí evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.  Volné místo v tomto případě bude ohlašováno příslušné pobočce Úřadu práce ČR agenturou práce s uvedením údaje o uživateli.

Dále je třeba upozornit na nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, které v souladu s § 64 zákona o zaměstnanosti stanoví, že agentura práce může přidělovat cizince k výkonu práce k uživateli pouze v případě, že má cizinec vykonávat práce, ke kterým je zapotřebí minimálně středoškolského vzdělání s maturitou. Tento předpoklad nemusí být splněn pouze u některých profesí v tomto nařízení uvedených.

V případě zaměstnanců agentury práce, kteří by měli být podle předložené pracovní smlouvy přidělováni k výkonu práce k uživateli, bude vyžadováno cestou součinnosti i předložení dohody o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli za účelem ověření, zda volné pracovní místo, které má být cizincem obsazeno, skutečně existuje.


Odbor azylové a migrační politiky, 10. ledna 2019

vytisknout  e-mailem