Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní registry startují

Ve čtvrtek 28. 6. 2012 se v budově Ministerstva vnitra uskutečnila tisková konference ke spuštění ostrého provozu systému základních registrů, ke kterému dojde 1. července. Konference proběhla za účasti ministra vnitra Jana Kubice, jeho náměstků Radka Šmerdy a Ondřeje Veselského, předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové, předsedy ČÚZK Karla Večeře, předsedy ÚOOÚ Igora Němce, vrchního ředitele MV pro eGovernment Roberta Ledvinky, ředitele SZR Michala Peška, hlavního architekta eGovernmentu Ondřeje Felixe a dalších odborníků zúčastněných v projektu.  

Ministr vnitra Jan Kubice připomněl význam základních registrů i obtíže, kterým musel projekt od počátku čelit. Zároveň zdůraznil nutnost dovést projekt do zdárného konce i kvůli návaznosti na další projekty eGovernmentu a jejich financování z fondů EU. „Evropské finance jsou jedinou možností,“ uvedl ministr, „jak financovat elektronizaci vládnutí, která je jedním z pilířů konkurenceschopnosti České republiky. Je to zcela zřejmé už vzhledem k negativnímu vývoji státního rozpočtu.“ Náměstek Šmerda ve svém projevu objasnil princip fungování registrů jako takových, přičemž podtrhl důležitost spolupráce a součinnosti všech orgánů veřejné moci, neboť „tento projekt je vlastně projektem celé státní správy“. Rovněž zdůraznil, že nejsou na místě obavy z kolapsu úřadů v případě problémů s ostrým provozem základních registrů: „Není pravda, že kvůli registrům zkolabují úřady, neboť agendové systémy zůstávají nadále v provozu."
 
Předsedkyně ČSÚ Ritschelová, předseda ČÚZK Večeře i ředitel ÚOOÚ Němec ve svých projevech zdůraznili přínos registrů pro občana i státní správu, jako jsou například významné snížení administrativní zátěže, větší transparentnost a kontrola dat nebo identifikace a odstranění duplicitních agend. Po skončení tiskové konference následovala prohlídka přísně střeženého Národního datového centra v areálu Státní tiskárny cenin.
 
Projekt základních registrů je jedním nejdůležitějších pilířů eGovernmentu (elektronické veřejné správy). Základním cílem společného projektu Ministerstva vnitra, ČSÚ, ČÚZK a ÚOOÚ je usnadnit občanům, firmám a dalším subjektům styk s veřejnou správou. Základní registry představují bezpečnou databázi, která sjednotí dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech. Díky tomu vznikne poprvé v historii v Česku nástroj, který bude jako jediný nabízet relevantní a nezpochybnitelná data, tzv. referenční údaje. Půjde cca o 120 nejdůležitějších osobních údajů, u kterých bude stát garantovat jejich platnost. Projekt bude oficiálně spuštěn 1. července 2012. Realizace projektu základních registrů je z 85 % financována ze Strukturálních fondů EU.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
Odkazy do noveho okna

f_01

Jan Kubice 

Detailní náhled

f_07

Radek Šmerda 

Detailní náhled

f_09

Michal Pešek, ředitel Správy základních ... 

Detailní náhled

f_11

Úložiště dat 

Detailní náhled

f_12

Dohledové centrum 

Detailní náhled

f_14

Budova datového centra 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem