Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace o projektu EUNAD

Název projektu: European Network for Psychosocial Crisis Management - Assisting Disabled in Case of Disaster (Evropská síť pro psychosociální krizové řízení – asistence lidem s disabilitou v situacích katastrof).
 
Akronym: EUNAD
 
Č. projektu: ECHO/SUB/2012/640917
 
Podpora projektu: Evropská komise
 
Sekce: Humanitární pomoc a civilní ochrana
 
Oblasti: Civilní ochrana, Krizová připravenost, Integrace psychosociální pomoci v krizovém řízení
 
Trvání projektu: 2 roky (2013-12/2014)
 
Koordinátor projektu: Centrum pro psychotraumatologii, Krefeld, Německo
 
Řešitelé projektu:
 • Federální úřad pro civilní ochranu a asistenci při katastrofách, Bonn, Německo
 • Karlova univerzita v Praze, Česká republika
 • Norské centrum pro studium násilí a traumatického stresu, Oslo, Norsko
 • Univerzita jižního Dánska, Odense, Dánsko
 
Další spolupracující partneři:
 • Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky
 • Univerzita Kolín nad Rýnem
 • Izraelská trauma koalice (ITC)
 • Španělská společnost pro traumatologii, traumatický stres a disociaci (SEPET+D)
Cíle projektu:
Cílem projektu EUNAD je implementace předchozích výsledků v oblasti psychosociální pomoci po katastrofách (projekt EUTOPA) a příprava materiálů a programů pro zlepšení praxe při práci s lidmi se specifickými komunikačními potřebami v situacích mimořádných událostí a katastrof. Projekt se zaměřuje konkrétně na lidi se zrakovým a sluchovým postižením. Důležitým výsledkem je také tvorba sítě osob, které se zaměřují do oblasti bezpečnosti, krizového řízení a podpory lidí se specifickými komunikačními potřebami. Hlavním posláním projektu je zlepšit krizovou připravenost na základě výzkumu i poznatků z praxe.
 
První fáze projektu se zaměřuje na mezinárodní výzkum odborné literatury a dosavadní publikované nejlepší praxe. Další fáze zahrnuje kvalitativní výzkum v oblasti psychotraumatologie lidí se sluchovým a zrakovým postižením. Dalším zdrojem informací budou workshopy konané v jednotlivých zemích se zástupci komunit lidí se sluchovým a zrakovým postižením, jejichž smyslem je získat poznatky z praxe a přímé informace od komunit, na které se projekt zaměřuje. Dalším krokem je výměna informací mezi experty v rámci dvou mezinárodních konferencí. Těchto akcí se zúčastní psychologové, sociální pracovníci a pracovníci z oblasti bezpečnosti a krizového řízení, kteří se zaměřují do oblasti psychosociálního krizového řízení v situacích katastrof. Další fáze zahrnuje integraci získaných poznatků, tvorbu a distribuci výsledných materiálů ke koncovým uživatelům, včetně výcviku pro zástupce integrovaného záchranného systému. Výsledná doporučení budou rozšířena také prostřednictví pilotních výcviků pro členy IZS a zástupce psychosociálních profesí.
 
Uživateli výsledků projektu budou jednak členové Integrovaného záchranného systému (policisté, hasiči a zdravotníci), ale také organizace, které se zaměřují na psychosociální pomoc či na oblast zrakového a sluchového postižení.
 
Návaznost projektu:
Projekt EUNAD vychází z výsledků předchozích projektů EUTOPA a implementačního projektu EUTOPA-IP, které byly řešeny v letech 2007-2009 a 2009-2011. Podstatou projektu EUTOPA byla tvorba postupů pro účinnou psychosociální pomoc lidem, kteří byli zasaženi rozsáhlými mimořádnými událostmi. Tento projekt vychází z předpokladu, že většina lidí je v situacích katastrof a následně odolných a pouze u některých může dojít k rozvoji posttraumatických stresových poruch (psychických zdravotních následků). O tom, zda se jedinec zotaví sám, nebo zda bude potřebovat pomoc odborníka, rozhodují podpůrné a zátěžové faktory, které se vyskytují před potenciálně traumatizující událostí, v jejím průběhu i po jejím skončení. Projekt EUTOPA předkládá specifické programy pro práci s lidmi na základě jejich potřeb a v souvislosti se stupněm rizika, že u nich dojde k rozvoji posttraumatických potíží. Na základě psychosociálního třídění jsou lidé rozčleněni na tři hlavní skupiny:
 1. skupina osob, které se zotaví samy bez potřeby odborné pomoci,
 2. osoby, u kterých mohou potíže následně vzniknout v souvislosti s další zátěží a
 3. osoby, které jsou ve vysokém riziku rozvoje posttraumatických poruch.  
K roztřídění osob do uvedených skupin může být využit screeningový nástroj, CRI-D (Cologne Risk Index – Disaster), který byl pro tento účel vytvořen. Jednotlivým skupinám jsou následně nabízena odlišná psychosociální opatření, podle jejich odlišných potřeb. Tím, že budou lidé, kteří přežili mimořádnou událost rozděleni do uvedených skupin, jim může být poskytnuta vhodná následná psychosociální pomoc. Odborná psychologická pomoc se může zaměřovat pouze na ty osoby, které to skutečně potřebují, a nebude zbytečně zatěžovat lidi, kteří se dovedou s událostí efektivně vyrovnat sami či s podporou svého okolí.
 

EUNAD - Výsledky projektu:
V rámci projektu EUNAD proběhly na konci května na půdě FF UK dva kurzy určené zejména pro psychology a interventy HZS a PČR, které je měly připravit na pomoc lidem se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách.

Materiály z pilotního kurzu 2014 (zip, 13,6 MB)
Manuál pro komunikaci s lidmi se sluchovým a zrakovým postižením při katastrofách (pdf, 552 kB)
Jak komunikovat s neslyšícím a nedoslýchavým klientem (pdf, 398 kB)

 


psychologické pracoviště OBP MV, 10. 7. 2014

vytisknout  e-mailem