Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace o projektu EUNAD–IP

Projekt EUNAD - Implementace: Lidé s psychickým postižením při katastrofách 

Základní informace o projektu EUNADIP

European Network for Psychosocial Crisis Management - Assisting Disabled in Case of Disaster - Implementation

(EUNAD IP - Evropská síť pro psychosociální krizové řízení  - asistence lidem s disabilitou v situacích katastrof - implementace)

Projekt Evropské komise, DG ECHO (Humanitarian Aid and Civil Protection – Humanitární pomoc a civilní ochrana)


Web: www.eunad-info.eu/

Trvání projektu: 2 roky (1.1.2016-31.12.2017)

Koordinátor projektu: Federální úřad pro civilní ochranu a asistenci při katastrofách, Bonn, Německo

Řešitelé projektu:

 • Univerzita Innsbruck, Innsbruck, Rakousko
 • Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika
 • Centrum pro psychotraumatologii, Krefeld, Německo
 • Norské centrum pro studium násilí a traumatického stresu, Oslo, Norsko
 • Univerzita jižního Dánska, Odense, Dánsko

Další spolupracující partneři v ČR:

 • Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
 • Policie ČR, Policejní prezidium, odbor řízení lidských zdrojů
 • Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu EUNAD-IP je implementace předchozích výsledků z projektu EUNAD v oblasti psychosociální pomoci po katastrofách a příprava materiálů a programů pro zlepšení praxe pro práci s lidmi s psychickým postižením při katastrofách. Z hlediska osob s kombinovanými potížemi je zařazena rovněž část, která zpracovává problematiku lidí s pohybovou disabilitou. Předchozí projekt EUNAD se zaměřoval na lidi se zrakovým či sluchovým postižením.

Výsledky obou projektů budou integrovány, dojde k rozšíření cílových skupin a zapojení organizací, které pracují s klienty s danou disabilitou do programů krizového řízení a budou realizovány specifické výzkumné aktivity.

3 hlavní cíle:

 1. Integrace lidí s duševním a tělesným postižením do programů krizového řízení a vývoj tréninků pro pracovníky IZS, sociální pracovníky, učitele a pracovníky v oblasti duševního zdraví.

 2. Uvedení výsledků do praxe, rozšíření znalostí (výzkum), trénink, zapojení organizací, které pracují s lidmi s disabilitou.

 3. Vývoj nástrojů k tréninku osob s disabilitou ke zlepšení jejich krizové připravenosti na mimořádné události.

První fáze projektu se zaměřuje na vytvoření sítě národních a evropských asociací pracujících s lidmi s tělesným či duševním postižením. Další částí bude pokračování spolupráce s organizacemi, které pracují s lidmi se sluchovým a zrakovým postižením. Dále bude probíhat výzkum odborné literatury v oblasti psychotraumatologie a problematiky lidí s tělesným či duševním postižením v situacích katastrof a hromadných neštěstí. V další fázi bude provedena identifikace a mapování vodítek a příruček o specifických potřebách a duševním zdraví a o psychosociálních intervencích u lidí s tělesným či psychickým postižením v případě katastrof. Dále proběhnou specifické výzkumy k této tématice. Nakonec proběhnou výcviky zástupců IZS.

Uživateli výsledků projektu budou jednak členové Integrovaného záchranného systému (policisté, hasiči a zdravotníci), ale také organizace, které se zaměřují na psychosociální pomoc v oblasti zrakového a sluchového postižení a duševního zdraví.

Plánované akce projektu EUNAD IP v ČR:

V rámci projektu proběhne dne 8. 11. 2016 na půdě Ministerstva vnitra workshop, na který budou přizváni zástupci IZS, krizového řízení a organizací, které pracují s lidmi s disabilitou. Cílem bude identifikovat fungující dobrou praxi, zjistit hlavní potřeby a oblasti pro zlepšení, vytvořit expertní síť a zvýšit povědomí o dané problematice.

Dále v r. 2017 proběhnou na FF UK v Praze 1-2 odborné certifikované výcviky pro zástupce IZS, které mají za cíl zvýšení jejich kompetencí při práci s lidmi s disabilitou při katastrofách.
 

Práce s obětí se speciálními komunikačními potřebami - doporučení pro policisty a další zasahující osoby

Tento dokument byl vytvořen ve spolupráci evropského projektu EUNAD a Policejního prezídia České republiky. Jeho cílem je zlepšit práci policie (nebo zasahujících složek IZS obecně) při práci s lidmi s disabilitou. Existuje mnoho skupin osob, které se odlišují od většinové populace v oblasti vnímání a zpracování informací. Tito lidé mají odlišná specifika, potřeby, reakce, různou kapacitu paměti, ale někdy i odlišnou úroveň psychických funkcí. Za zvláště zranitelné oběti můžeme považovat mj. osoby s různou úrovní sluchového či zrakového postižení, lidi s psychiatrickými problémy, osoby s mentální retardací, lidi s demencí, osoby s poruchami autistického spektra, nebo i jedince, kteří pocházejí z kulturně a jazykově odlišného prostředí. Všichni tito lidé zasluhují specifický přístup složek IZS v oblasti komunikace a interakce. V dokumentu naleznete základní doporučení (co dělat nebo nedělat) při práci s lidmi se specifickými potřebami.


Working with Victims with Special Communication Needs - Recommendations for Responders

This document was created in collaboration with the European EUNAD project and the Police Presidium of the Czech Republic. It is intended to improve work by the police (or first responders in general) when dealing with people with disabilities. There is a diverse group of people who comprehend and process information differently to the majority of the population. These people have different requirements, various responses, different memory capacities and even various levels of mental functions. They are people with various levels of visual or hearing impairment, people with psychiatric problems, mentally retarded individuals, people with dementia, people with disorders of the autistic spectrum, or people from different cultures and may be considered especially vulnerable victims. These people warrant a specific approach in relation to communication and interaction.This document contains basic recommendations (on what to do or avoid doing) when working with people with specific needs.

vytisknout  e-mailem