Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Workshop k prevenci domácího násilí se zaměřením na práci s násilnými osobami

Dne 24.11. se ve spolupráci odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra a poradny ADRA v Hradci Králové uskutečnilo pracovní setkání některých státních a nestátních organizací zapojených v projektu „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou“. 

Celorepublikového setkání se zúčastnili pracovníci Probační a mediační služby, zástupci Policie České republiky, pracovníci Oddělení sociálně právní ochrany dětí městských úřadů a pracovnici intervenčních center. Dále byli přítomni zástupci neziskových organizací, kteří pracují v oblasti prevence domácího násilí v různých regionech a zaměřují se na práci s násilnou osobou.

V dopolední části setkání prezentovali vybraní odborníci práci jednotlivých neziskových organizací s cílem podat co nejvíce informací a osobních zkušeností účastníkům workshopu. Zazněly také příspěvky z činnosti Policie ČR a Probační a mediační služby ČR, jakož i z oblasti vzdělávacích programů pro mládež.

V odpolední části probíhala práce ve skupinách při řešení případových studií s tématikou domácího násilí. Významným tématem byla úloha Policie ČR při pomoci obětem domácího násilí ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Cílem celého pracovního setkání bylo hledat efektivnější způsoby spolupráce mezi státními a nestátními organizacemi při pomoci obětem domácího násilí a následné práce s pachateli domácího násilí.

Většina zúčastněných se shodla na tom, že odborná práce s pachateli domácího násilí je stejně důležitá jako práce s obětí domácího násilí. Některé praktické výstupy z tohoto setkání budou sloužit Ministerstvu vnitra jako podklad při tvorbě strategie a stanovení úkolů při pomoci těmto cílovým skupinám (oběti domácího násilí a pachatele trestné činnosti).

 

Mgr. Barbora Holušová, odbor prevence kriminality MV, 8.12.2010
 

vytisknout  e-mailem