Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzor petice, kterou navrhující občan připojuje ke kandidátní listině

Ministerstvo vnitra pro účely předkládání petic na podporu kandidáta navrhovaného občanem v přímé volbě prezidenta republiky připravilo vzorovou podobu podpisového archu. Vzor si lze stáhnout ve formátu rtf / doc / docx / pdf a následně využít při sběru podpisů. Tento vzor může být umístěn i na jiných webových stránkách a může být volně distribuován.
 
Vzor, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje, je navržen tak, aby umožnil úplné a správné vyplnění pro řádné započtení všech podpisů na podporu navrhovaného kandidáta.
 
Pokyny ke zpracování podpisového archu:
  • Podpisový arch je vytištěn na bílý kancelářský papír formátu A4
  • Záhlaví petice musí být uvedeno na každém podpisovém archu
  • Z důvodu čitelnosti a zamezení chyb při porovnání s registrem obyvatel je účelné, aby volič vyplnil údaje týkající se jeho osoby hůlkovým písmem
  • Každý podpisový arch začíná u každého voliče pořadovým číslem 1
  • Adresou místa trvalého pobytu voliče se rozumí úplný název obce/města, ulice s uvedením čísla popisného, evidenčního, popř. orientačního, PSČ není třeba uvádět
  • Datum narození uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY, kde DD je den, MM je měsíc a YYYY je rok narození.
  • Své údaje stvrdí každý volič vlastnoručním podpisem
  • Každý podpisový arch je překladatelem petice opatřen po sesbírání všech podpisových archů číslem podpisového archu. Tato čísla tvoří jednu číselnou řadu pro celou petici a předkladatel ji připojuje ke kandidátní listině seřazenou vzestupně počínaje číslem 1.

vytisknout  e-mailem