Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzniká Národní agentura pro komunikační a informační technologie

Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) je nový státní podnik, který vznikl za účelem plnění ICT strategie zřizovatele – Ministerstva vnitra. To jej založilo na základě usnesení vlády z 21. prosince 2015. 

Úkolem nového podniku je zajistit pro Ministerstvo vnitra, jako jeho servisní organizace, dlouhodobý a koncepční rozvoj informační a komunikační infrastruktury ve vlastnictví státu tak, aby byly veškeré budoucí investice do této oblasti podřízeny jednotné a dlouhodobé strategii. Zároveň je nutné zajistit co největší míru bezpečnosti těchto sítí a efektivně používat existující infrastrukturu ve vlastnictví státu, aby byly maximálně využity jeho už uskutečněné investice.

„Nové trendy a potřeby v oblasti informačních a komunikačních technologií se odrážejí v rostoucích požadavcích na kapacitu, dostupnost, a zejména bezpečnost komunikačních sítí státu,“ upozorňuje Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií. „Tato situace má zásadní dopad na investiční a provozní náklady těchto sítí. Zkušenosti z okolních zemí EU ukazují, že efektivní a účinná cesta k dosažení razantních úspor v této oblasti je konsolidace odborných znalostí a zkušeností a prosazování jednotné koncepce prostřednictvím státních agentur a společností,“ dodává náměstek Strouhal.

Ředitelem nového státního podniku jmenoval ministr vnitra odborníka s dlouholetými manažerskými zkušenostmi z oblasti ICT Alana Ilczyszyna. „Naším prvním úkolem bude zmapování veškeré stávající informační a komunikační infrastruktury veřejnoprávních institucí a také jejich budoucích potřeb v této oblasti,“ říká Alan Ilczyszyn a doplňuje: „Na základě analýzy těchto informací vytvoříme strategii rozvoje neveřejných komunikačních sítí, včetně implementace vhodných bezpečnostních opatření.“

Odborníci NAKITu následně připraví doporučení a metodiku pro výstavbu neveřejných sítí s cílem dosáhnout co největší míry synergických efektů, a tudíž i finančních úspor díky sdílení budované infrastruktury.

Zahraniční vzory

Při volbě tohoto řešení se Ministerstvo vnitra jako zakladatel podniku inspirovalo zahraničními vzory existujících státních agentur i státních společností v zemích EU poskytujících ICT služby veřejným institucím. Jsou jimi např. Bundesrechenzentrum v Rakousku, agentura Statens IT v Dánsku či Logius v Nizozemí, německé federální agentury IT-Zentrum Bund nebo státní agentura NASES na Slovensku, která mimo jiné zajišťuje provoz, správu a rozvoj vládní datové sítě GOVNET.

Ministerstvo vnitra vloží do nového státního podniku ze svého rozpočtu 10 mil. Kč jako prostředky určené k zahájení jeho fungování. NAKIT pak bude pro svého zakladatele zajišťovat veškeré činnosti na základě smlouvy o poskytování informačních a komunikačních služeb.  Od třetího měsíce po založení tak bude podnik finančně soběstačný.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie s. p. je rovněž právním subjektem, určeným pro dlouhodobě uvažované a připravované oddělení Odštěpného závodu ICT služby, samostatné části státního podniku České pošty, s. p. Po sloučení těchto funkčně souvisejících subjektů budou aktivity NAKITu rozšířeny o provoz a realizaci rozvoje komunikačních sítí státu, určených pro zajištění komunikačních potřeb složek integrovaného záchranného systému. Pro oblast eGovernmentu bude NAKIT s. p. zajištovat realizaci a provoz vybraných ICT projektů.

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem