Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání zástupců Městské policie Břeclav a Policie ČR v rámci projektu Úsvit 2011

V polovině měsíce října proběhla třídenní odborná příprava vybraných policistů a strážníků realizovaná odborem prevence kriminality MV.
Nejvíce účastníky zaujala tématika městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) prezentovaná JUDr. Tomášem Koníčkem (odbor prevence kriminality MV), který je v našem městě zastaralý. MKDS patří do situační prevence, jejímž cílem je minimalizovat kriminogenní podmínky, tzn. odstranit cíle trestné činnosti, ztížit jejich dostupnost, odvrátit pachatele od páchání trestných skutků, případně umožnit jejich dopadení, snížit výnosnost a minimalizovat ohrožení životů, zdraví a chráněných hodnot.
 
Velkým přínosem odborné přípravy byl souhrn zkušeností z provádění situační prevence v rámci ostatních měst a závěrečné konstatování, že výstavba a rozšiřování MKDS je v současném období hodnoceno (z hlediska účinnosti a efektivity prevence) na čelním místě, pokud jsou splněny základní předpoklady jeho provozu. Spolu s osvětlením a zpřehledněním rizikových míst, zřizováním hlídaných parkovišť, zabezpečením motorových vozidel a jízdních kol, akcí v rámci BESIP a informování občanů o bezpečném chování je MKDS již samozřejmostí a základním technickým vybavením Policie ČR a městské policie (dále jen „MP“) ve většině našich měst.
 
Účastníci přípravy na konkrétních praktických příkladech potvrdili, že „určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností.“
 
Velmi podstatným závěrem bylo konstatování, že:
 • bez aktivní podpory občanů a jejich zodpovědného přístupu ke každodennímu naplňování standardů situační prevence nemůže ležet těžiště odpovědnosti pouze na vedení města, policistech a strážnících MP,
 • nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti,
 • úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření, finančními, personálními podmínkami a především cílevědomým, dlouhodobým výchovně preventivním působením,

Některé z ohlasů absolventů kurzu:

 • prevenci jsem doposud nepokládal za tak důležitou a bral jsem ji jen jako frázi
 • spoustu věcí jsem přehodnotil a snažím se je vnímat z jiného úhlu pohledu
 • v hodně věcech se mi otevřeli oči a vím, že je možné je dělat i jinak,
 • přínosem tohoto setkání je dle mého i upevnění neformálních vztahů mezi Policií ČR a MP,
 • oceňuji zaměření na aktuální otázky a témata, která nás zajímají,
 • všichni jsme měli dostatečný prostor pro vlastní, otevřené vyjádření názorů
 • hodně mi daly praktické příklady zvládání obtížně zvladatelných problémistů
 • beru to jako nový impulz do služby,
 • bylo málo času na rozbor všech otázek, které mne zajímají,
 • líbila se mi otevřená, uvolněná a neformální atmosféra,
 • uvítám další pokračování na aktuální téma,
 • některé vize v oblasti prevence jsou podle mne utopie, protože určití lidé se nezmění.

 

Profesní příprava preventistů obou policií působících společně v našem městě splnila svůj cíl a v příštím roce je žádoucí na ni navázat dalším setkáním a vyhodnocením účinnosti preventivních opatření nejen směrem k problémovým občanům a sociálně vyloučeným lokalitám.  
    
  
  
Jiří Budovič, zpracovatel a garant projektu ÚSVIT města Břeclav 

vytisknout  e-mailem