Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání vybraných strážníků a policistů Libereckého kraje vykonávajících službu v sociálně vyloučených lokalitách

V závěru měsíce října a začátkem listopadu absolvovaly v prostorách krajského úřadu v Liberci dvě skupiny vybraných strážníků, strážnic a policistů vykonávajících službu v sociálně vyloučených lokalitách vzdělávací kurz v rámci programu Prevence kriminality a extremismu ÚSVIT 2011 za aktivní účasti pracovníka odboru prevence a kriminality MV ČR JUDr. Tomáše Koníčka.

Cílem akce bylo nejen předat aktuální podněty pro výkon služby v sociálně vyloučených lokalitách a etnicky odlišných komunitách, ale reagovat i na konkrétní události těchto dnů a zobecnit dobré zkušenosti z ostatních regionů.

Přínosem interaktivní, neformální a velmi otevřené přípravy bylo především to, že reagovala na stávající slabiny současné praxe a její kostrou bylo hledání společných odpovědí na způsoby zvládání obtížně zvladatelných jedinců a samotné zvýšení psychické připravenosti a odolnosti pracovníků obou policií.


Osobně si velmi vážím především těch vystoupení, v nichž ženy i muži (bez rozdílu, zda nosí uniformu městské či státní policie) jasně deklarovali svou osobní zodpovědnost za bezpečnost a veřejný pořádek ve svém městě, předávali své zkušenosti a podněty ke každodennímu preventivnímu výchovnému působení a v rámci dobré praxe uváděli konkrétní příklady individuálního přístupu k těm jednotlivcům, kteří inklinují ke společensky nežádoucímu jednání.

Podstatná část přípravy byla věnována situační prevenci. Samotné naplnění cíle – znesnadnit spáchání přestupku, trestného činu; zvýšit riziko pro pachatele, že bude dopaden a potrestán, jakož i minimalizovat jeho případný zisk z trestné činnosti vyvolal u účastníků z Nového Boru, České lípy i ostatních velkou odezvu.

V souvislosti s prevencí v oblasti majetkové kriminality, včetně bezpečnosti na ulicích a ochranu zdraví a majetku, byly uváděny konkrétní případy z praxe, přičemž za jedno z největších rizik je vnímána především agresivita mladistvých a jejich konkrétní projevy brutality bez rozdílu pohlaví, věku a barvy pleti

Byl vznesen i dotaz, zda budou poznatky z této přípravy předány kompetentním orgánům, zda budou přijata požadovaná opatření např. starostů Šluknovského výběžku v oblasti legislativy a zda je reálné vytvoření legislativní úpravy oblasti prevence kriminality.

V závěru bylo konstatováno, že prevence kriminality stejně jako bezpečnost je systémová, komplexně řešená záležitost a role policistů, strážníků a strážnic v této oblasti je nezastupitelná.

 

Linda Ehrenbergerová, manažerka prevence kriminality Libereckého kraje

    

    

     

vytisknout  e-mailem