Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v ÚSC - akreditace vzdělávacích institucí a programů

Termíny hlasování akreditační komise ve 2. pololetí roku 2022 (xlsx, 13 kB)

Statut Akreditační komise (2022) (pdf, 232 kB)
Jednací řád Akreditační komise (2022) (pdf, 385 kB)

Formuláře ke stažení:

Metodická doporučení a vzory:

Databáze:

  

Podle § 35 písm. r) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra každoročně zveřejňuje výroční zprávu o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Podle § 35 odst. 1 písm. p) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra každoročně zveřejňuje zprávy vzdělávacích institucí podle § 39 zákona o úřednících.

Podle usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542  o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Ministerstvo vnitra každoročně vládě předkládá Informaci o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech podle Pravidel a o jejich dodržování za uplynulý kalendářní rok.

Usnesením vlády České republiky ze dne 26. října 2015 č. 865 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech bylo zrušeno usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542, o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Dále bylo výše uvedeným usnesením uloženo ministru vnitra předkládat vládě vždy ke dni 30. dubna každého kalendářního roku informaci o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech podle Rámcových pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech s tím, že první informace bude předložena do 30. dubna 2017 za kalendářní rok 2016. Tyto zprávy jsou zveřejněny na webové stránce Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/vzdelavani-ostatni-dokumenty.aspx.

  

Kontakt: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (odbordk@mvcr.cz)

  


26. září 2022

vytisknout  e-mailem