Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání policejních psychologů - Psychologické aspekty radikalizace

Radikalizace je relativně novým pojmem, který vyjadřuje proces, kdy se jedinec stává postupně radikálním a nebezpečným pro společnost. Vrcholit může násilným útokem proti druhým lidem, teroristickým útokem, ale i ohrožením demokratických principů fungování společnosti. 

Může se jednat o radikalizaci osamělého útočníka, člena teroristické organizace, zahraničního bojovníka, člena extremistické skupiny nebo hnutí. V poslední době jsme v některých evropských zemích svědky radikalizace většinové společnosti v kontextu migrace.
 
V procesu radikalizace jedince hrají roli sociální faktory, potíže s duševním zdravím a stavem jedince, dále se objevuje on-line působení, rekrutace, propaganda apod. Ne každý radikál je teroristou, ale každý terorista prošel procesem násilné radikalizace.  
 
Ve dnech 23. a 24. září 2015 proběhl ve VPŠ  a SPŠ Ministerstva vnitra v Praze – Hrdlořezích dvoudenní workshop zaměřený na téma psychologických aspektů procesu radikalizace. Lektory byli nizozemští experti Steven Lenos, MA z platformy RAN a Mark van Peufflik, MA-OC z Trifier/ISI. Zazněly také příspěvky PhDr. Štěpána Vymětala, Ph.D. a Mgr. Jany Ryšavé, které se týkaly českých zkušeností. Jednalo se o následující témata: radikalizace osamělých útočníků v ČR, současný stav radikalizace v ČR, radikalizace společnosti v kontextu migrace a islamofobie, a také výsledky výzkumu zátěžových a podpůrných faktorů v práci českých policistů s menšinami (v rámci projektu ERP – Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/A3.00005).
 
Akce byla podpořena Evropskou komisí z programu RAN (Radicalisation Awareness Network = Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci) a organizátorem bylo Ministerstvo vnitra - odbor personální a odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality.
 
Platforma RAN se aktuálně transformuje do stálého expertního centra (Centre of Excellence), které bude působit při Evropské komisi. Lektor výcviku a zástupce RAN Steven Lenos přislíbil českým odborníkům další spolupráci a podporu.
 
Cílem celé akce bylo zvýšení povědomí policejních expertů o rizikových faktorech radikalizace a o možnostech její detekce a prevence. Akce se zúčastnilo 26 odborníků z celé České republiky. Účastníci byli seznámeni s problematikou procesu radikalizace u jednotlivců a skupin, psychologickými aspekty tohoto procesu, psychiatrickými a sociálními souvislostmi, výsledky posledních výzkumů, zkušenostmi z nizozemské praxe a také s možnostmi prevence v této oblasti. Policejní psychologové budou získané poznatky využívat v rámci odborné přípravy policistů, na které se podílejí.
 
 
Mgr. Michaela Kvasničková, OPe
PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.,  OBPPK
Odkazy do noveho okna

Workshop 1

Workshop 1 

Detailní náhled

Workshop 2

Workshop 2 

Detailní náhled

Workshop 3

Workshop 3 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem