Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávací projekty v Africe

Charakteristika projektů

Vzdělávací projekty realizované ze strany MV ČR v letech 2007 – 2017 představují pokračování série českých projektů zahájených v lednu 2005 Ministerstvem informatiky ČR. Po zrušení Ministerstva informatiky ČR přešla předmětná agenda do působnosti rezortu MV ČR.

Vzdělávací projekty jsou zaměřeny na dosažení základní úrovně počítačové gramotnosti u mladých studentů středních škol v Africe, přičemž je kladen velký důraz na aspekt rovného přístupu ke vzdělání mužů a žen, (minimálně 50% účastníků kurzů tvoří dívky a ženy).

Role MV ČR, konkrétně odboru mezinárodní spolupráce a Evropské unie, spočívá jak v samotném managementu projektů, tak i v tvorbě a zpracování výukového materiálu (registrovaná učebnice – ISBN) a vyslání lektorů kurzů, zpravidla z řad svých vlastních pracovníků, resp. pracovníků dalších útvarů rezortu MV ČR. Kurzy jsou vedeny obvykle dvěma lektory dle „Syllabu“ ověřeného agencií OSN, organizací ITU (International Telecommunication Union) v Ženevě.

V rámci dosud uskutečněných čtrnácti vzdělávacích projektů ze strany MI ČR a následně MV ČR již bylo proškoleno více téměř 600 studentů a více než desítka učitelů v Keni, Ugandě a Zambii. Zároveň bylo africkým školám předáno více než 40 počítačových sestav, které slouží jako základ vybavení při budování počítačových učeben.


Základem projektů „Basic PC and Internet Course" je týdenní až dvoutýdenní kurz pro 10 – 20 studentů, ve kterém se jeho účastníci především zbaví strachu z počítače a zároveň se naučí zejména:

  • základním pojmům a ovládání počítače
  • práci s MS Windows včetně správy souborů
  • psaní a úpravě textů a grafiky
  • základní práci s tabulkami, grafy
  • vyhledávat na internetu a používat e-mail a chat
  • jak vytvářet vlastní webové stránky
  • práci se sociálními sítěmi
  • práci s elektronickými knihovnami a elektronickými vzdělávacími kurzy
  • zásadám bezpečné práce na internetu


Po absolvování kurzu studenti obdrží certifikát, který jim umožní mnohem lepší předpoklady pro uplatnění v rámci svých životních perspektiv. Nezanedbatelný je i multiplikační efekt projektů, kdy proškolení studenti po odjezdu lektorů školí své spolužáky, případně učitele.

Odkazy do noveho okna

Předání daru 3 ks počítačů škole "DAGORETTI MIXED SECONDARY SCHOOL" v Nairobi

Předání daru 3 ks počítačů škole "DAGORE... 

Detailní náhled

Vzdělávací kurz Keňa 2010

Vzdělávací kurz Keňa 2010 

Detailní náhled

Vzdělávací kurz Keňa 2010

Vzdělávací kurz Keňa 2010 

Detailní náhled

Vzdělávací kurz Keňa 2010

Vzdělávací kurz Keňa 2010 

Detailní náhled

Vzdělávací kurz Keňa 2010

Vzdělávací kurz Keňa 2010 

Detailní náhled

Vzdělávací kurz Keňa 2010

Vzdělávací kurz Keňa 2010 

Detailní náhled

Vzdělávací kurz Keňa 2010

Vzdělávací kurz Keňa 2010 

Detailní náhled

Vzdělávací kurz Keňa 2010

Vzdělávací kurz Keňa 2010 

Detailní náhled

Vzdělávací kurz Uganda 2010

Vzdělávací kurz Uganda 2010 

Detailní náhled

Vzdělávací kurz Uganda 2010

Vzdělávací kurz Uganda 2010 

Detailní náhled

Projekt „Basic PC and Interet Course 2017“ v Keni

Projekt „Basic PC and Interet Course 201... 

Detailní náhled

Projekt „Basic PC and Interet Course 2017“ v Keni

Projekt „Basic PC and Interet Course 201... 

Detailní náhled

Projekt „Basic PC and Interet Course 2017“ v Keni

Projekt „Basic PC and Interet Course 201... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem