Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávací aktivity Středoevropské policejní akademie (MEPA) v roce 2024

Nabízené vzdělávací aktivity probíhají v německém jazyce, pokud není uvedeno jinak.

„Kyber kriminalita jako nová výzva pro vedoucí pracovníky“

Seminář bude probíhat v termínu 19. - 22. února 2024 v Budapešti (Maďarsko). 

Stručný popis semináře:

Cílová skupina: vedoucí policejní pracovníci s rozhodovací pravomocí a experti  z členských zemí MEPA.

Cíle a stěžejní body semináře: výměna prakticky zaměřených aktuálních poznatků a znalostí, představení specifických problémů, možnosti regionální a mezinárodních spolupráce, navázání a prohloubení profesních i osobních kontaktů atd.

“Certifikovaný kurz MEPA“

Certifikovaný kurz MEPA se uskuteční v termínu 4. března - 19. dubna 2024 postupně ve všech členských zemích organizace (Slovensko, ČR, Německo, Rakousko, Slovinsko, Švýcarsko a Maďarsko).

Stručný popis kurzu:

Certifikovaný kurz MEPA je zaměřen na organizovaný zločin a další závažné formy přeshraniční kriminality a je určen především pro policejní praktiky a experty z oblasti kriminální policie z členských zemí MEPA. Důležitou součástí kurzu je práce formou workshopu, ve kterém se pracuje s modelovým případem mezinárodního vyšetřování. Kurz je certifikován podle rakouského národního kvalifikačního rámce na úrovni 5 Evropského kvalifikačního rámce a je ukončen závěrečným přezkoušením účastníků.

„Ochrana dětí, pornografie, pedofilie“

Seminář bude probíhat v termínu 18. - 21. března 2024 v Bernu (Švýcarsko). 

Stručný popis semináře:

Cílová skupina: policejní praktici a experti kriminální policie z členských zemí MEPA.

Cíle a stěžejní body semináře: představení aktuálních poznatků a znalostí (srovnání jednotlivých zemí), postupy při vyšetřování, problematika práv dětí v rámci trestního řízení, dítě jako oběť a jeho dotazování, pornografické ztvárnění, navázání a prohloubení profesních i osobních kontaktů atd.

„Organizovaná kriminalita - Gruzie“

Seminář bude probíhat v termínu 13. - 16. května 2024 ve Vídni (Rakousko). 

Stručný popis semináře:

Cílová skupina: policejní praktici (vyšetřovatelé) z členských zemí MEPA a z Gruzie, zabývající se bojem proti organizované kriminalitě;

Cíle a stěžejní body semináře: zprostředkování přehledu celkové situace, aktuálních trendů, výměna poznatků z boje proti mezinárodní majetkové kriminalitě páchané gruzínskými pachateli, vypracování a vyhodnocení způsobů národních řešení, možnosti preventivních opatření a spolupráce, navázání a prohloubení profesních i osobních kontaktů atd. Příspěvky gruzínských účastníků budou tlumočeny z angličtiny.

„Zvládání komplexních policejních zásahů“

Seminář bude probíhat v termínu 13. – 15. května  2024 v Münsteru (Německo).

Stručný popis semináře:

Cílová skupina: policejní praktici řídící úrovně, experti a vědečtí pracovníci., zabývající se pořádkovou činností, zejména při shromážděních a akcích

Cíle a stěžejní body semináře: aktuální projevy výzva národní a mezinárodní situaci, výměna aplikovaných strategií a taktik, diskuse o námětech na vylepšení vč. dalšího vzdělávání, navázání profesních i osobních kontaktů atd.

„Obchod s lidmi a zločiny z nenávisti“ 

Seminář bude probíhat v termínu 21. – 24. května  2024 v Budapešti (Maďarsko). 

Stručný popis semináře:

Cílová skupina: policejní praktici kriminální policie a experti z členských zemí MEPA a Nizozemí, Rumunska a Bulharska.

Cíle a stěžejní body semináře: - výměna informací zaměřených na praxi a zkušenosti mezi referenty a účastníky, přestavení specifických problémů v trestním řízení, možnosti regionální a mezinárodní spolupráce, navázání a prohloubení profesních i osobních kontaktů atd.

 „Následný seminář pro absolventy Hlavního kurzu MEPA“

Seminář bude probíhat v termínu 15. – 19. července  2024 v Budapešti (Maďarsko).

Stručný popis semináře:

Cílová skupina: absolventi Hlavního kurzu MEPA v letech 2000, 2001, 2008, 2011, 2012, 2018.

Cíle a stěžejní body semináře: aktualizace všeobecných a speciálních znalostí v oblasti práce kriminální policie, význam Schengenu pro mezinárodní policejní práci kriminální i cizinecké policie, posílení mezinárodní spolupráce, podněty z policejní praxe pro náplň kurzu, obnova a upevnění profesních i osobních kontaktů atd.

„Prohlídky vozidel“

Seminář bude probíhat v termínu 27. – 29. srpna 2024 v Interlakenu (Švýcarsko). 

Stručný popis semináře:

Cílová skupina: policejní experti a vyšší policejní důstojníci z členských zemí MEPA.

Cíle a stěžejní body semináře: seznámení se s „profesionálními“ skrýšemi ve vozidlech a s možnostmi při prohlídce vozidel, sdílení zkušeností rakouských a švýcarských specialistů,  navazování pracovních i osobních kontaktů atd.

„Speciální kurz MEPA“

Speciální kurz MEPA s podtitulem „Přeshraniční spolupráce při realizaci kompenzační opatření a úkolech v pohraniční oblasti“  bude probíhat v termínu 30. září – 25. října 2024 postupně v Rakousku, Slovinsku, Švýcarsku a Slovensko.

Stručný popis kurzu:

Cílová skupina: policejní praktici a experti z oblasti cizinecké a pohraniční policie z členských států MEPA s minimálně třemi lety ve službě a dobrými znalostmi odborné němčiny ve vztahu k službě

Cíle a stěžejní body kurzu: Přeshraniční spolupráce v oblasti kompenzačních opatření a úlohy pohraniční a cizinecké policie, problematika závažné přeshraniční trestné činnosti, postavení a úloha pohraniční policie v členských zemích, zkušenosti s fungováním schengenského systému, ochrana vnitřních hranic EU, řešení problematiky migrace, navázání a upevňování osobních a profesních kontaktů atd.

„Počítačová kriminalita (Cybercrime 2024)“

Seminář bude probíhat v termínu 2. – 6. září 2024 v Böblingenu (Německo).  

Stručný popis semináře:

Cílová skupina: praktici a experti kriminální policie zabývající se potíráním počítačové a internetové kriminality.

Cíle a stěžejní body semináře: specifické formy internetové kriminality v jednotlivých zemích a jejich vyšetřování, představení nejnovějšího vývoje, výměna praktických zkušeností a návrhů řešení v jednotlivých členských zemích.

„Potírání mezinárodní organizované drogové kriminality“

Seminář bude probíhat v termínu 7. – 11. října 2024 v Böblingenu (Německo). 

Stručný popis semináře:

Cílová skupina: policejní experti a vyšší policejní důstojníci z řad protidrogových útvarů policie z členských zemí MEPA.

Cíle a stěžejní body semináře: výměna praktických zkušeností z činnosti protidrogové policie (aktuální vyšetřované případy účastníků), další vývoj fenoménu „nové psychoaktivní substance“ a „crystal meth“ v členských zemích MEPA, pozitivní a problematické faktory ovlivňující přeshraniční vyšetřování, udržování a navazování pracovních i osobních kontaktů atd.

 
 
 

Plánované semináře MEPA v anglickém jazyce

 „Radikalizace a extremismus“

Seminář bude probíhat v termínu 17. – 21. června 2024 v Praze (Česká republika).     

Stručný popis semináře:

Cílová skupina: policejní experti z oblasti kriminální policie se zaměřením na problematiku radikalizace a extremismu z členských zemí MEPA

Cíle a stěžejní body semináře: představení zvláštností zúčastněných zemí v problematice, překážky a výzvy při vyšetřování (praktické případy), práce s případovými studiemi, praktická realizace pátrací činnosti a příprava operativního setkání, udržování a navazování pracovních i osobních kontaktů atd. 
 

„Podvody MTIC (Missing Trader intra Community)“

Seminář bude probíhat v termínu 9. - 13. září 2024 v Kutné Hoře (Česká republika).

Stručný popis semináře:

Cílová skupina: policejní vyšetřovatelé kriminální policie z oblasti hospodářské kriminality a zabavování majetku z členských zemí MEPA

Cíle a stěžejní body semináře: výměna zkušeností: aktuální modus operandi, vyšetřovací metody a získání důkazů, vyhodnocení instrumenty pro přeshraniční spolupráci, role evropských organizací, navázání a prohloubení profesních i osobních kontaktů atd.


 

Bližší informace budou poskytnuty na telefonním čísle 974 832 825, mail: mepa@mvcr.cz.
Změny vzdělávacích aktivit MEPA z vážných organizačních důvodů vyhrazeny.

vytisknout  e-mailem