Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro příjemce dotace u výzvy IOP č. 02 - CzechPOINT

Důležité upozornění pro příjemce dotace u výzvy IOP č. 02 - CzechPOINT ohledně delegace činností na Centrum pro regionální rozvoj a s tím spojené vydání Příručky pro žadatele a příjemce 1.3. 

Vážení příjemci dotace,

jak jste byli již informováni, s účinností od 1. 9. 2009 byly delegovány některé činnosti Zprostředkujícího subjektu Ministerstva vnitra na Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR). V případě výzvy IOP č. 02 – CzechPOINT se konkrétně jedná o činnosti spojené s administrací vyúčtování dotace. V praxi to znamená, že závěrečnou Žádost o platbu a Monitorovací zprávu (ŽoP) spolu se všemi povinnými přílohami bude kontrolovat a administrovat pro Ministerstvo vnitra CRR a jejich regionální pobočky. Žádosti, které byly již odeslány na Odbor strukturálních fondů dle původní Příručky pro žadatele a příjemce (PPŽP) budou na CRR předány. V případě další administrace ŽoP budete již kontaktováni pracovníky CRR (nejasnost dokladů, chybějící příloha apod.). Ministerstvo vnitra zůstává nadále poskytovatel dotace. V případě odstoupení od projektu aj. komunikujte nadále s Ministerstvem vnitra.

K tomuto kroku bylo přistoupeno především s ohledem na administrativní a časovou náročnost těchto činností. Přesunutím vyúčtování na regionální pobočky CRR se Vám výrazně urychlí kontrola a administrace předložených ŽoP a zjednoduší a přiblíží se i komunikace s Vámi, tedy příjemci dotace. Cílem je finálně ukončit navracení nevyčerpaných finančních prostředků do konce roku 2009, které z Vaší strany ovšem předchází předložení ŽoP.

V souvislosti s delegováním činností na CRR, bylo nezbytné upravit některé části PPŽP, která je označena jako verze 1.3 a je platná od pátku 11. 9. 2009. Přehled změn je uveden na začátku PPŽP. S ohledem na změny byly také změněny Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jenž jsou níže přiloženy.

Kontaktní místa pro předání závěrečné Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu pobočky CRR:

Pro obce v Ústeckém a Karlovarské kraji – pobočka pro NUTS II Severozápad
Vedoucí: Ing. Jindřich Puchinger
Školní 1183/10, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 623 720, 474 623 721
Fax: 474 623 721
E-mail: severozapad@crr.cz, puchinger@crr.cz
Pro obce v kraji Zlínském a Olomouckém – pobočka pro NUTS II Střední Morava
Vedoucí: Ing. Ivana Šupová
Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
Tel.: 587 337 704, 587 337 707
Fax: 587 337 702
E-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz
Pro obce ve Středočeském kraji pobočka pro NUTS II Střední Čechy
Vedoucí: Ing. Jan Klofáč
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Tel.: 221 596 550, 221 596 555
Fax: 221 596 553
E-mail: strednicechy@crr.cz, klofac@crr.cz
Pro obce v Libereckém kraji pobočka pro NUTS II Severovýchod – pracoviště Liberec
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec
Tel.: 482 736 343
Fax: 482 736 305
E-mail: severovychod@crr.cz, charuzova@crr.cz, modrak@crr.cz
Pro obce v Plzeňském a Jihočeském kraji – pobočka pro NUTS II Jihozápad
Vedoucí: Ing. Naděžda Burešová
Karlova 108, 397 01 Písek
Tel.: 382 224 414, 382 224 416
Fax: 382 224 415
E-mail: jihozapad@crr.cz, buresova@crr.cz
 
Pro obce na Vysočině a v Jihomoravském kraji – pobočka pro NUTS II Jihovýchod
Vedoucí: Ing. Tatiana Mifková
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
Tel.: 542 425 209, 542 425 236
Fax: 542 425 241
E-mail: jihovychod@crr.cz, mifkova@crr.cz
Pro obce v kraji Pardubickém a Královehradeckém – pobočka pro NUTS II Severovýchod
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 580 411, 495 580 412
Fax: 495 580 413
E-mail: severovychod@crr.cz, macura@crr.cz
 
Pro obce v kraji Moravskoslezském – pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
Vedoucí: Ing. Lumír Ondřejek
28. října 165, 709 00 Ostrava
Tel.: 597 081 422, 597 081 423
Fax: 597 081 425
E-mail: moravskoslezsko@crr.cz, ondrejek@crr.cz

Pro vyplnění Monitorovací zprávy a Žádosti o platbu jsou na webových stránkách MV ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/monitorovaci-zprava.aspx uvedeny podrobné návody včetně vzorů jejich vyplnění. Při nejasnostech s přípravou vyúčtování CzechPoint Vám doporučuje sledovat uvedené stránky MV ČR, kam budeme doplňovat časté dotazy. Se svými dotazy se můžete také obracet přímo na email: vyuctovaniczp@mvcr.cz nebo na paní Ditu Hůlovou (MV ČR) – hulova@mvcr.cz.

Níže také přikládáme přílohu č. 9b vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje, jenž budou příjemci vyplňovat a dokládat do data závěrečného vyhodnocení akce.

Dále Vás žádáme, v souladu s původní i platnou PPŽP, abyste nevraceli nevyčerpané prostředky bez výzvy od MV ČR, která určuje jak výši, tak i termín pro navrácení prostředků.

Doufáme, že tato změna v administraci projektu přinese zrychlení a zjednodušení vyúčtování poskytnuté dotace v rámci výzvy IOP č. 02 – CzechPOINT.

 

Odbor strukturálních fondů, Ministerstvo vnitra ČR

vytisknout  e-mailem