Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo

ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu – 4. vlna posuzování 

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále „Strategie“) schválené vládou České republiky 6. dubna 2022 usnesením č. 276 a na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení výsledků 4. vlny schvalování žádostí v mimořádné výzvě Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo (dále též „Program PK 2022 - 2.kolo“).

Výzva je koncipována jako víceletá (na roky 2022-23) a průběžná (žádosti lze předkládat do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději do 30. 6. 2023).

Ve 4. vlně posuzování byly zařazeny žádosti došlé nejpozději do 30. 4. 2023. MV obdrželo celkem 6 žádostí souhrnným požadavkem na dotaci ve výši 2.578.715 Kč.

V rámci formálního posuzování všech 6 žádostí splnilo všechny formální požadavky, Komise tak navrhla podpořit všech 6 projektů. Celkově tak bylo podpořeno již 25 projektů v souhrnné výši 18.524.915 Kč.

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém Zápise a Protokole o hlasování Komise.
Ministr vnitra návrh schválil dne 18. května 2023.
Poslední vlna posuzování proběhne v průběhu července 2023 k žádostem doručeným do 30. 6. 2023.
V Praze dne 22. května 2023       
 

JUDr. Michal Barbořík, v. r.
ředitel odboru prevence kriminality MV
 

Příloha č. 1: Záznam z hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 pro 4. kolo (pdf, 244 kB)

Příloha č. 2: Protokol o hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 pro 2. kolo – 4. vlna posuzování (tzv. tabulka hlasování) (pdf, 220 kB)

vytisknout  e-mailem