Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2016

Žádosti o dotace se podávají nejpozději do 31. ledna 2016 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace
z dotačního programu:

„Bezpečnostní dobrovolník“
v roce 2016

 

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality)

v y h l a š u j e

za účelem podpory širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni výběrový dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“.

Žádost o dotaci na rok 2016 může podat obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy (dále jen „obec“). V případě nezajištění finančních prostředků si zadavatel vyhrazuje právo výzvu nerealizovat.

Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy a s dokumentem „Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky a povinné náležitosti projektů v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník“ (dále jen „Zásady“). Projekt obce, na jehož realizaci má být dotace udělena, musí splňovat podmínky dotačního programu stanovené v Zásadách.

Žádost včetně všech příloh je nutno zaslat v písemném vyhotovení, které musí být opatřeno podpisem statutárního zástupce a razítkem obce, na adresu:

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

anebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra. Kopie žádosti včetně všech jejích příloh musí být současně zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu straznik@mvcr.cz, a to ve formátu Excel a Word (dle formátu příloh Zásad). Rozhoduje vždy datum podání žádosti (tj. poštovní razítko podání originálů žádosti / datum odeslání zprávy datovou schránkou).

Žádosti o dotace podejte nejpozději do 31. ledna 2016.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Kuřátková (jitka.kuratkova@mvcr.cz)

Přílohy:

  • Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky a povinné náležitosti projektů v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník
  • Příloha č. 1 Zásad – formulář žádosti o dotaci
  • Příloha č. 2 Zásad – příloha formuláře žádosti o dotaci

 

 

   Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky
      a prevence kriminality

vytisknout  e-mailem