Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zasílání žádostí o poskytnutí státní dotace na výdaje realizované v rámci emergentních projektů na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2012

Termín zaslání Žádosti je do 2. dubna 2012 (rozhoduje datum razítka pošty nebo podatelny ministerstva vnitra).  

Emergentní projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2012 mohou být realizovány ve městech nebo městských částech, kde dochází ke krizovému vývoji – aktuálnímu nebo potenciálnímu – ve vztazích mezi cizinci a místními obyvateli, zejména pak v lokalitách, kde sídlí významný počet cizinců. Projekty musí být souborem intenzivních a komplexních integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě.
 
Cílovou skupinou projektů jsou cizinci především z třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a většinová společnost v daném městě/městské části. Dotace jsou určeny na projekty neinvestiční. Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec nebo městská část. Vlastní podíl obce, na kterém se případně může spolupodílet i jiný nestátní subjekt, musí činit min. 10 % z celkových skutečných finančních nákladů na jednotlivý emergentní projekt.
 
Termín zaslání Žádosti je do 2. dubna 2012 včetně (rozhoduje datum razítka pošty nebo podatelny ministerstva vnitra).
Bližší informace naleznete v materiálu „Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci emergentních projektů na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2012“. Zároveň je přiložen i formulář pro vyplnění Žádosti a formuláře pro slovní a finanční vyhodnocení projektu po jeho ukončení.

vytisknout  e-mailem