Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k podávání nominací preventivních projektů - Evropská cena prevence kriminality 2013 (ECPA)

        Ministerstvo vnitra                                                                            
odbor prevence kriminality
  
Výzva k podávání nominací preventivních projektů
 
Evropská cena prevence kriminality 2013
(ECPA – European Crime Prevention Award) 
 
Téma letošního roku:
 
„Prevence domácího násilí – mezigenerační konflikty“ 
 
 
Cena ECPA, kterou vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality, každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma.
 
V letošním roce je ústředním tématem soutěžních projektů Prevence domácího násilí – mezigenerační konflikty“. Vítězný evropský projekt bude vyhlášen a oceněn finančním darem v hodnotě EUR 20.000,-  v rámci každoroční Konference dobré praxe Evropské sítě prevence kriminality (European Crime Prevention Network) na konci tohoto roku v Rize.
 
Každá členská země může do soutěže ECPA nominovat pouze jeden projekt na dané téma. Česká republika se proto rozhodla, stejně jako v minulých letech, uspořádat vnitrostátní dvoukolový výběr nominací na tuto cenu.

Na soutěžících projektech se cení především nové přístupy, spolupráce více subjektů a účinnost v praxi.
  
 
I. kolo výběru nominací na cenu ECPA
 
A. Krajské územní samosprávy - každý manažer prevence kriminality krajského úřadu navrhne za svůj kraj jeden projekt, přičemž vybírat lze od různých subjektů, tj. úspěšné projekty krajů a měst, regionálních NNO, vzdělávacích institucí, občanských spolků, atd.
 
B. Policie ČR – každé krajské ředitelství Policie ČR může navrhnout za svůj kraj jeden projekt na dané téma, který KŘ realizovalo nebo se na jeho realizaci podílelo.
 
C. Probační a mediační služba – celkem může nominovat 3 projekty
 
D. ostatní subjekty – mohou nominovat po jednom projektu 
 
Je zcela na rozhodnutí předkladatele, jakým způsobem projekt vybere. Na základě znalostí projektů může nejlepší projekt nominovat přímo či případně vyhlásit své krajské kolo, jehož vítěze určí jím vytvořená komise.
 
 
II. kolo výběru nominací na cenu ECPA
 
Po obdržení všech nominací na cenu ECPA bude pro posouzení navržených projektů a volbu vítězného projektu za ČR ustavena zvláštní výběrová komise, ve které zasednou zástupci Odboru prevence kriminality MV, Policejního prezidia, Ministerstva práce a sociálních věcí, Probační a mediační služby ČR atd.
 
Vámi navržený projekt prosím zašlete do 16. září 2013 elektronicky na předepsaném formuláři na petra.binkova@mvcr.cz a zároveň v písemné podobě na adresu:
 
Odbor prevence kriminality 
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7 - Letná
           
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se obracejte na pracovnici odboru prevence kriminality PhDr. Petru Binkovou, Ph.D. (tel. 974 832 571, e-mail: petra.binkova@mvcr.cz).

vytisknout  e-mailem