Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 2018

 

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra nechal zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřený na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů  bezpečnostní složky. Jednalo se o menší omnibusové šetření s omezeným počtem otázek (cca 10 otázek).

Výzkum s názvem „Názory a postoje obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí“ provedla na základě výběrového řízení firma ppm factum research s.r.o., se sídlem v Praze. V říjnu 2018 proběhl sběr dat a v listopadu 2018 byla vytvořena závěrečná zpráva. Výzkum byl proveden metodou osobního dotazování na reprezentativním vzorku 1 000 obyvatel ČR ve věku 15+. Odpovědi byly tříděny také dle pohlaví, věku či vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.

Zjištění průzkumu byla rozdělena do 4 kapitol: 1. Prevence kriminality, 2. Vlivy na kriminalitu, 3. Vnímání a hodnocení Policie ČR, 4. Občané a kriminalita, 5. Postoje k vybraným tématům.

Průzkum byl realizován v rámci plnění úkolů Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 a je již 2. výzkumem v rámci velkého dotazníkového šetření realizovaného v letech 2017-2020 (4 výzkumy, 2x velké dotazníkové šetření v letech 2017 a 2020, 2x menší omnibusová šetření). Velké výzkumy v roce 2017 a 2020 budou zanalyzovány jak celorepublikově, tak po jednotlivých krajích. Menší omnibusová šetření v letech 2018 a 2019 budou zanalyzovány pouze celorepublikově, neboť probíhají na menším vzorku tazatelů a výsledky za jednotlivé kraje by nebyly reprezentativní. Závěry v roce 2020 pak zpracují rovněž srovnání a ukázky trendů za celé 4leté období.

Podrobnější informace k výsledkům výzkumu naleznete v závěrečné zprávě (pdf, 1 MB).

Výsledky předchozích výzkumů naleznete v záložkách níže uvedených.

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality

vytisknout  e-mailem