Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 2012

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra nechal zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřený na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky.

Výzkum provedla firma International Business & Research Services, s. r. o., se sídlem v Praze. V listopadu 2012 proběhl sběr dat a v prosinci 2012 byla vytvořena signální zpráva, která má dvě části. Dotazováno bylo 3 080 obyvatel ČR, v každém ze 14 krajů včetně hlavního města Prahy jich bylo 220.

Dotazník připravilo Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality), Policejní prezidium ČR a Institut pro kriminologii a sociální prevenci (výzkumné pracoviště Ministerstva spravedlnosti). Institut také provede podrobnou interpretaci získaných dat a výsledek předá k využití Ministerstvu vnitra a vrcholnému meziresortnímu poradnímu orgánu Republikovému výboru pro prevenci kriminality.

Výstupy z výzkumu budou sloužit:

  • pro formulování preventivní politiky státu – ústředních správních orgánů sdružených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality,
  • pro tvorbu „Koncepce prevence kriminality Policie ČR a Ministerstva vnitra“ (resortní koncepce navazující na státní Strategii prevence kriminality na léta 2012 až 2015),
  • pro tvorbu nebo případnou aktualizaci „Koncepcí prevence kriminality krajských úřadů“,
  • pro vytváření preventivních koncepcí, plánů, opatření a priorit měst a obcí,
    • k efektivní realizaci projektů prevence kriminality podporovaných ze státního rozpočtu z hlediska obsahu i regionálního umístění a ke zlepšení práce Policie ČR.


S výsledky výzkumy byli v lednu 2013 seznámeni hejtmané na setkání s ministrem vnitra a ředitelé krajských úřadů na setkání s náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu.

Podrobnější informace naleznete v přílohách.

 

vytisknout  e-mailem