Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vystavení opisu lustračního osvědčení vydaného podle zákona č. 451/1991 Sb.

O vydání opisu osvědčení může požádat pouze občan, kterému již bylo osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. Ministerstvem vnitra vystaveno!
Opis již vystaveného lustrační osvědčení je vydáván pro účely výkonu zákonem stanovených funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:
 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
 • evidována v materiálech StB jako spolupracovník ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
Zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.


Kdo a za jakých podmínek

Osoba, které již bylo dříve vystaveno lustrační osvědčení může požádat o vydání jeho opisu.


Jak a kam se obrátit

 • Ministerstvo vnitra
  oddělení personální bezpečnosti a lustrací
  Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 789,  974 832 058
  e-mail: lustrace@mvcr.cz
  úřední hodiny:
  pondělí a středa od 8.00 do 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek od 8.00 do 16:00 hodin
  pátek od 8.00 do 15.00 hodin 
 • adresa pro zaslání žádosti:
  • 1) Ministerstvo vnitra, P.O.BOX 627, 170 00 Praha 7
  • 2) DS: ID 6bnaawp (pouze s kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem)
 • V případě elektronického podání musí žádost obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.


Co musíte předložit

Písemná žádost musí obsahovat
 • jméno a příjmení, případně titul,
 • všechna dřívější jména a příjmení (i u mužů),
 • datum a místo narození,
 • rodné číslo,
 • přesnou adresu bydliště včetně PSČ,
 • adresu pro zaslání osvědčení, pokud se liší od adresy bydliště,
 • úředně ověřený podpis žadatele,
 • kolkovou známku v hodnotě 50,- Kč (správní poplatek)
Formuláře
Pro podání žádosti je k dispozici tiskopis u služby ve vestibulu Ministerstva vnitra každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin. Vzor žádosti ve formátu doc (352 kB) nebo pdf (150 kB).


Poplatky a termíny

Poplatky
Správní poplatek se platí kolkovou známkou v hodnotě 50,- Kč.
Lhůty
nejsou stanoveny


Právní úprava

 • zákon číslo 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Další informace

Upozornění:  Opis se vydává pouze pokud již bylo lustrační osvědčení dříve vystaveno!
Kde získáte bližší informace
Bližší informace můžete získat na telefonních číslech 974 832 058, 974 832 789.

Za správnost odpovídá:

 • Ministerstvo vnitra - bezpečnostní odbor,
  oddělení personální bezpečnosti a lustrací,
  Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 058, 974 832 789


Bezpečnostní odbor, oddělení personální bezpečnosti a lustrací, 20. prosince 2022

vytisknout  e-mailem