Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vydání opisu osvědčení vydaného podle zákona č. 451/1991 Sb.

O vydání opisu osvědčení může požádat pouze občan, kterému již bylo osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. Ministerstvem vnitra vydáno!

Opis již vydaného lustračního osvědčení je vydáván pro účely výkonu zákonem stanovených funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:

 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
 • evidována v materiálech StB jako spolupracovník ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona

Zákon se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971.

Kdo si může požádat:
Pouze osoba, které již bylo dříve lustrační osvědčení vydáno. Doporučujeme se před podáním žádosti informovat, zda bylo lustrační osvědčení skutečně vydáno.

Jak a kam se obrátit:

 • Ministerstvo vnitra
  Oddělení personální bezpečnosti a lustrací
  Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 058, 974 832 789,
  e-mail: lustrace@mvcr.cz
   
 • Podání žádosti:
  pondělí a středa od 8.00 do 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek od 8.00 do 16:00 hodin
  pátek od 8.00 do 15.00 hodin 
   
 • adresa pro zaslání žádosti:
  • 1) Ministerstvo vnitra, P.O.BOX 627, 170 00 Praha 7
  • 2) DS: ID 6bnaawp (pouze s kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem)
    
 • V případě elektronického podání musí žádost obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
   

Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, případně titul
 • všechna dřívější jména a příjmení (i u mužů)
 • datum a místo narození
 • celé rodné číslo
 • adresu pro zaslání opisu osvědčení (zasílá se do vlastních rukou prostřednictvím České pošty, s.p.)
 • úředně ověřený podpis žadatele
 • správní poplatek 50 Kč (viz formulář žádosti)
   

Formuláře

Tiskopis žádosti je k dispozici také u služby ve vestibulu Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7.
 

Poplatky
Správní poplatek ve výši 50 Kč

 • Kolková známka v hodnotě 50 Kč
 • Údaje pro platbu bankovním převodem na účet Ministerstva vnitra (přesně uvést všechny údaje)
  Číslo účtu: 3711-8920071/0710
  Specifický symbol: 41200
  Variabilní symbol: 412 a část rodného čísla za lomítkem (např. 4126826)
  Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žadatele

Lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení žádosti nejsou stanoveny, opis osvědčení je zaslán prostřednictvím České pošty, s.p. doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou žadatele.

Právní úprava
Zákon číslo 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Další informace
Opis se vydává pouze tehdy, pokud již bylo lustrační osvědčení Ministerstvem vnitra dříve vydáno. Doporučujeme se před podáním žádosti informovat, zda bylo lustrační osvědčení skutečně vydáno.

Bližší informace můžete získat na telefonních číslech 974 832 058, 974 832 789.


Za správnost odpovídá:
Ministerstvo vnitra - Bezpečnostní odbor,
Oddělení personální bezpečnosti a lustrací,
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 058, 974 832 789


Bezpečnostní odbor, 2 ledna 2024

vytisknout  e-mailem