Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vystavení osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) jednotlivci

Lustrační osvědčení je vydáno pro účely výkonu zákonem stanovených funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:
 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
 • evidována v materiálech StB jako spolupracovník ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
Zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.
Kdo a za jakých podmínek
Žádost o vydání osvědčení má právo podat občan České republiky starší 18 ti let. Žádat může pouze každý sám za sebe.
Jak a kam se obrátit
 • Ministerstvo vnitra
  oddělení personální bezpečnosti a lustrací
  Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 058, 974 832 789,
  e-mail: lustrace@mvcr.cz
  úřední hodiny:
  pondělí a středa od 8.00 do 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek od 8.00 do 16:00 hodin
  pátek od 8.00 do 15.00 hodin 
 • adresa pro zaslání žádosti:
  • 1) Ministerstvo vnitra, P.O.BOX 627, 170 00 Praha 7
  • 2) DS: ID 6bnaawp (pouze s kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem)
 • V případě elektronického podání musí žádost obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
   

Co musíte předložit

Písemná žádost musí obsahovat
 • jméno a příjmení, případně titul
 • všechna dřívější jména a příjmení (i u mužů)
 • datum a místo narození
 • celé rodné číslo
 • přesnou adresu bydliště včetně PSČ
 • adresu pro zaslání osvědčení, pokud se liší od adresy bydliště
 • úředně ověřený podpis žadatele
 • prohlášení o tom, že žadatel je nositelem státního občanství ČR
 • kolkovou známku v hodnotě 200 Kč (správní poplatek)
Formuláře

Tiskopis žádosti je k dispozici také u služby ve vestibulu Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7.

Poplatky a termíny
Poplatky
Poplatek se hradí kolkovou známkou v hodnotě 200,- Kč.
Lhůty pro vyřízení
Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je do 60 dnů ode dne přijetí žádosti obsahující veškeré náležitosti a vydané lustrační osvědčení je zasláno doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou žadatele.
Právní úprava
 • zákon číslo 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Další informace

Kde získáte bližší informace

Bližší informace můžete získat na telefonních číslech 974 832 058, 974 832 789.

 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra - bezpečnostní odbor,
  oddělení personální bezpečnosti a lustrací,
  Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 058, 974 832 789


Bezpečnostní odbor, 20. prosince 2022

vytisknout  e-mailem