Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyšší ověření (legalizace) vysokoškolských diplomů a dokladů

Dle ustanovení § 95 odst. 9 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, provádí vyšší ověření (legalizaci) u vysokoškolských dokladů vydaných Policejní akademií ČR v Praze Ministerstvo vnitra, a to za účelem jejich použití v zahraničí, formou ověřování podpisů a otisků razítek na uvedených listinách.

Žádné jiné dokumenty z vysokých škol, kromě dvou výše uvedených, není tedy možné legalizovat.

Je možné legalizovat originály nebo úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu. Případné úřední ověření musí být provedeno v České republice. Kopie v České republice úředně ověří jakýkoli notář, obecní/městský úřad nebo Česká pošta. Úředně ověřenou kopii je možné také získat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Ministerstvo vnitra úředně ověřené kopie nevyhotovuje.
  
Ke každému jednotlivému dokumentu, který chce žadatel legalizovat, je nutné přiložit kolkové známky v hodnotě 100 Kč, a to dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Rozhodující je zde počet dokumentů, nikoli počet stran. Diplom a dodatek k diplomu jsou pro potřeby legalizace brány jako dva dokumenty a pro jejich legalizaci jsou tedy potřeba dvě kolkové známky v hodnotě 100 Kč. 

Legalizaci je možné vyřídit poštou, tedy zasláním dokumentů společně s přiložením odpovídajícího počtu kolkových známek. Kolkové známky se na dokumenty nenalepují, pouze se volně přikládají k žádosti. V tomto případě je lhůta na vyřízení 30 dnů ode dne doručení. Žádost o legalizaci je rovněž možné podat osobně na centrální podatelně v úředních hodinách uvedených níže. Legalizaci je možné po předchozí dohodě vyřídit na počkání.

Žadatel může pověřit vyřízením legalizace jinou osobu bez předložení plné moci nebo jiného obdobného dokumentu.

Centrální podatelna – úřední hodiny pro veřejnost
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, P. O. BOX 21, Praha 7, 170 34
Po, St 7:30 - 17:00
Út, Čt 7:30 - 16:00
7:30 - 14:45

Kontaktní adresa
Ministerstvo vnitra
poštovní schránka 21/OBVV
170 34 Praha 7

Vyřizuje
Ministerstvo vnitra
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
telefon: 974 832 746
email: obv@mvcr.cz


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 15.1. 2019

vytisknout  e-mailem