Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky výběrového řízení pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím

v rámci dotačních programů „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“, „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou“ pro rok 2010  

V listopadu 2009 byla na webových stránkách Ministerstva vnitra zveřejněna výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačních programů „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ pro rok 2010“.
 
 
Dne 18. února 2010 ve 13:00 hod. zasedala dotační komise.
  
Složení dotační komise:
  • PhDr. Olga Šifferová (odbor prevence kriminality MV),
  • Mgr. Barbora Holušová (odbor prevence kriminality MV),
  • Mgr. Marcel Wohlgemuth (odbor bezpečnostní politiky MV),
  • Mgr. Drahoslava Horáková (odbor personální MV),
  • pplk. Mgr. Janka Váňová (ÚSKPV Policejní prezidium ČR),
  • Mgr. Petra Budinová (Ministerstvo práce a sociálních věcí),
  • Mgr. Peter Porubský (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),
  • MUDr. Eva Křemenová (Ministerstvo zdravotnictví)
 
Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska požadavků stanovených ve výzvě k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace. U jedné nevládní organizace byly shledány závažnější nedostatky, a proto byla pro nesplnění formálních podmínek podání žádosti o dotaci v souladu s čl. 4 odst. d) Zásad poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního titulu vyloučena z dotačního řízení. Ostatní projekty byly přijatelné pro výběrové řízení a věcné posuzování.
  
Předloženo bylo celkem 13 projektů v rámci uvedených dotačních titulů. Sedm projektů na „Prevenci domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami“ a šest projektů na „Prevenci v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“. Během přípravného období bylo s nevládními organizacemi jednáno a byly odstraněny některé formální nedostatky tak, aby komise mohla jednat o všech předložených projektech.
  
Od roku 2008 jsou dotační programy financovány přímo z rozpočtu Ministerstva vnitra. Pro rok 2010 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 5.000.000,-Kč: z toho 3.832.480,-Kč pro dotační titul „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a 1.167.520,-Kč pro dotační titul „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou“. Z výše uvedených důvodů bylonutné požadavky organizací pro rok 2010 redukovat (celkový požadavek NNO byl 9.179.647,-Kč).
 
 
 
Podpořené projekty na rok 2010
 
 
 
 
 „Prevence v oblasti obchodování s lidmi
 a pomoc obětem obchodování s lidmi“
 
Přidělená dotace
La Strada o.p.s.
„Pomoc a podpora osobám ohroženým obchodováním a vykořisťováním zejména s ohledem na uplatnění jejich práv“
 
 
822.480,-
Rozkoš bez rizika
„Konec novodobého otroctví v Čechách aneb O co usiluje terénní program o.s.“
 
 
296.000,-
Arcidiecézní charita Praha - Projekt Magdala
„Pomoc a podpora obchodovaným osobám a jejich dětem“
 
1.600.000,-
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
Prevence obchodování s migranty v České republice“
 
360.000,-
Diakonie ČCE
„Ne Násilí“
 
754.000,-
Rada pro mezinárodní vztahy
„Multikulturní středisko Mladá Boleslav, prevence v oblasti obchodování s lidmi“
 
 
0,-
 
„Prevence domácího násilí s důrazem
 na práci s násilnými osobami“
 
 
Slezská diakonie
„Technické zajištění prostoru pro provoz webových stránek Intervenčních center ČR“
 
 
72.520,-Kč
Diakonie ČCE - středisko pomoci v Praze
„Program pro násilné osoby, pachatele domácího násilí a osoby, které mají problém s agresí ve vztazích“
 
 
      348.000,-Kč
občanské sdružení ADRA
„ADRA - práce s agresorem v terapeutickém rámci“
 
200.000,-Kč
Persefona o.s.
„Bezpečné soužití - terapie pachatelů domácího násilí - nová výzva“
 
270.000,-Kč
Centrum nové naděje
„Prevence partnerského násilí“
 
      277.000,-Kč
Iniciativa Občanského Bezpečí Domova
„Specialista řešení domácího násilí“
 
0,-
PRO BONO PUBLICO o.p.s.
„Život bez násilí“
 
 0,-
 
CELKEM
 
5.000.000,-Kč
 
 
Odbor prevence kriminality MV, dne 26. března 2010 

vytisknout  e-mailem