Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky programu „Podpora zapojení do programů EU v roce 2012“

Ministerstvo vnitra zveřejňuje výsledky výše podpory jednotlivým žadatelům. 

Za účelem zvýšení účasti a motivace tuzemských subjektů v projektech financovaných z programů Evropské unie v oblasti informační společnosti byl Ministerstvem vnitra ČR vyhlášen program „Podpora zapojení do programů EU“ pro rok 2012. Účast v  projektech podporovaných z programů EU umožní nejen plnění cílů stanovených v evropských dokumentech, ale i zapojení ČR do významných evropských projektů zaměřených na informační společnost, např. eGovernment či e-Inclusion. To poskytne českým subjektům i možnost propojení se systémy v jiných členských zemích EU, výměnu zkušeností a osvědčených postupů na evropské úrovni včetně transferu technologií a know-how. Tyto aktivity pomohou rovněž ke zlepšení konkurenceschopnosti ČR jako celku, zvýšení efektivity veřejné správy či snížení administrativní zátěže za pomoci ICT a moderních služeb eGovernmentu.
 
Ve stanovené lhůtě bylo doručeno 21 žádostí o podporu od 9 žadatelů, z čehož 9 žádostí bylo určeno na zpracování projektové žádosti a 12 žádostí na spoluúčast v již schváleném a rozběhlém projektu. 1 žádost byla vyřazena z důvodu nesplnění formálních požadavků, žádost neobsahovala zásadní dokument (konkrétně potvrzení o formální správnosti projektu, postoupení do procesu hodnocení EK). Vzhledem k extrémně velkému nedostatku financí byly vyřazeny požadavky na pokrytí nákladů za rok 2011.
 
V rámci letošního ročníku dotačního titulu MV ČR „Podpora zapojení do programů EU“ bylo částečně podpořeno 19 projektů od 9 žadatelů (2 projekty veřejné správy, 4 projekty neziskových organizací, 2 projekty malých a středních podniků a 1 projekt z kategorie ostatní). Mezi žadatele bylo rozděleno celkem 2.999.999 Kč (viz uvedená tabulka).
 
Název projektu
Žadatel
Typ organizace
Výše podpory zpracování projektové žádosti
Výše podpory zajištění spoluúčasti
APPS4EU
České centrum pro vědu a společnost
nezisková
16 735,- Kč
 
BRISEIDE
České centrum pro vědu a společnost
nezisková
 
439 519,- Kč
SIC 2
CZI
soukromý subjekt
16 599,- Kč
 
CZI
soukromý subjekt
 
220 981,- Kč
Sdružení linka bezpečí
nezisková
16 735,- Kč
 
Sdružení linka bezpečí
nezisková
 
138 602,- Kč
Národní centrum bezpečnějšího internetu
nezisková
37 026,- Kč
149 967,- Kč
SIC1
CZI
soukromý subjekt
 
446 899,- Kč
Sdružení linka bezpečí
nezisková
 
141 284,- Kč
Národní centrum bezpečnějšího internetu
nezisková
 
153 577,- Kč
Social web/Social work
Národní centrum bezpečnějšího internetu
nezisková
16 735,- Kč
 
ELFI
Wirelessinfo
nezisková
16 735,- Kč
 
GEN6
CZ.NIC
sdružení
 
53 744,- Kč
STORK 2.0
CZ.NIC
sdružení
 
92 372,- Kč
eSENS
CZ.NIC
sdružení
16 328,- Kč
 
Partage Plus
Uměleckoprůmyslové muzeum
příspěvková organizace MK
 
183 218,- Kč
SEED
Plzeňský kraj
veřejná správa
 
271 969,- Kč
Habitats
Help Service
soukromý subjekt
 
570 974,- Kč
CELKEM podle typu podpory
136 893,- Kč
2 863 106,- Kč
CELKEM
2 999 999,- Kč


Odbor veřejné správy a eGovernmentu, 17.12.2012

vytisknout  e-mailem