Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky 2. kola Programu prevence kriminality 2013

Ministerstvo vnitra vyhlásilo v květnu 2013 2. kolo Programu prevence kriminality zaměřeného na prevenci kriminality a zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách v obcích spolupracujících s Agenturou pro sociální začleňování. Dotačního kola se mohly zúčastnit pouze obce, které alespoň část letošního roku oficiálně s Agenturou pro sociální začleňování spolupracovaly. K tomuto kroku se Ministerstvo vnitra rozhodlo z několika důvodů:
 
  • v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí evidentně existují bezpečnostní problémy;
  • zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách je prioritou vládou schválené Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015;
  • samosprávy spolupracující s Agenturou jsou motivovány k pozitivnímu hledání řešení;
  • podporou prevence kriminality dojde k synergickému efektu s dalšími samosprávou realizovanými projekty. 
Možnými žadateli o dotaci bylo 37 samospráv obcí. Do data uzávěrky dotačního řízení 30. června 2013 podalo žádost o dotaci 21 obcí a předložily 43 projektůs požadavkem na 3 809 392 Kč. Hodnotící komise žádosti projednala dne 19. července a dne 23. července její návrhy schválil per rollam Republikový výbor pro prevenci kriminality. Rozhodl podpořit celkem 30 projektů v 18 obcích částkou 2 229 000 Kč. Podrobnosti o jednání komise a tabulku s podpořenými projekty naleznete v souvisejících dokumentech.  
 
 
V Praze dne 23. července 2013
 
Informuje: Mgr. Radek Jiránek, vedoucí oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem