Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výroční zprávy o činnosti

Z § 62 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyplývá pro archivy povinnost každoročně vypracovat, předkládat určeným příjemcům a zveřejňovat v informačních systémech s možností dálkového přístupu výroční zprávy o činnosti. Osnova výroční zprávy je dána zákonem. Detailní údaje jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách. Tabulky II/1-2 a III/3 vycházejí z údajů obsažených v tabulkách l, 2 a 3 programu PEvA, přičemž v tabulce II/1 je i sumární klasifikace fyzického stavu archiválií. U tabulky III/3 se pod pojmem "zpracováno" rozumí, že archivní soubor je opatřen alespoň prozatímním inventárním seznamem, vytvořeným pracovníky archivu. Pod pojem inventarizován "průběžně" se zahrnuje rozsah inventarizovaného archivního souboru, který byl takto zpracován v témž roce, ale není ještě celý takto zpracován, včetně definitivního strojopisu kompletního inventáře. V tabulce III/4 je pod pojmem „rešerše“ třeba rozumět písemnou odpověď na podání, k jejímuž vypracování bylo třeba provádět výzkum v archivních dokumentech a která obsahuje zpracované údaje z nich. V tabulce V/2, pokud bylo konzervování a restaurování dokumentů prováděno zakázkovým způsobem, je třeba údaje o náplni realizované zakázky uvádět obdobně i jako v tabulce V/1 včetně.

Tabulky je možné doprovodit, kromě předepsaného, dalším komentářem, podle uvážení a preferencí zpracovatele s důrazem na hlavní problémy a specifika archivu a s ohledem na případné požadavky příjemce výroční zprávy o činnosti.

Návštěvníku této webové stránky se zde předkládá přehled činnosti archivů. Pokud projeví zájem o konkrétní údaje, pak je získá na webových stránkách vybraného archivu, vždy počínaje 1. březnem za předchozí kalendářní rok.

 1. Personální podmínky archivu
   - 
  Tabulka č. 1 (pdf, 42 kB)

 2. Celkové množství archiválií v základní evidenci Národního archivního dědictví
   - 
  Tabulka č. 1: Základní souhrnné informace ze základní evidence NAD (pdf, 79 kB)
   - Tabulka č. 2: Archivní soubory podle evidenčních statusů, kopie archiválií (pdf, 79 kB)

 3. Výběr, zpracování a využívání archiválií
   - 
  Tabulka č. 1: Protokoly o výběru archiválií a) ve skartačním řízení (pdf, 45 kB)
   - Tabulka č. 1: Protokoly o výběru archiválií b) mimo skartačního řízení (pdf, 40 kB)
   - Tabulka č. 2: Počet zkontrolovaných protokolů podle § 52 písm. i) a podle § 79 odst. 2 písm. f) (pdf, 44 kB)
   - Tabulka č. 3: Zpracování archiválií (pdf, 34 kB)
   - Tabulka č. 4: Využívání archiválií (pdf, 53 kB)

 4. Stav archiválií
   - 
  Tabulka č. 1: Prověrky fyzického stavu (pdf, 60 kB)
   - Tabulka č. 2: Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., odst. II. (pdf, 44 kB)
   - Tabulka č. 3: Množství zhotovených kopií za rok ... (pdf, 35 kB)

 5. Konzervace a restaurování
   - 
  Tabulka č. 1 (pdf, 35 kB)
   - Tabulka č. 2: Konzervování a restaurování zakázkovým způsobem (pdf, 55 kB)

  

vytisknout  e-mailem