Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výpis z rejstříku trestů

English English

Cizinec k žádosti o dlouhodobé vízum nebo o  povolení k pobytu nepředkládá výpis z evidence Rejstříku trestů ČR. Pro tyto účely je MV ČR oprávněno si tento doklad opatřit samo.

Pro účely řízení o žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu je cizinec povinnen předložit doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec státním občanemTento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 letTato povinnost se nevztahuje na žádosti o dlouhodobé pobyty podávané na území České republiky.

Na požádání cizinec předkládá doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech souhrnně po dobu delší než 6 měsíců. Tento doklad může cizinec nahradit čestným prohlášením, jestliže daný stát takový doklad nevydává. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let.
 

Možnost výpisu z evidence rejstříku trestů s přílohou se záznamy z členských států EU

Výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou se záznamy z členských států může být nově vydáván na žádost:

  • občanu jiného členského státu EU;

  • osobě, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě EU nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu EU.
     

Příslušný podklad si Rejstřík trestů ČR opatřuje dožádáním u příslušných orgánů členských států EU.

Bližší podrobnosti týkající se vydávání výpisu z evidence Rejstříku trestů lze získat na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 12. července 2023

vytisknout  e-mailem