Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyjádření Ministerstva vnitra k připravované novele zákona o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo vnitra považuje za nutné vyjádřit se ke spekulacím v médiích, že rezort vnitra chce v připravované novele zákona o svobodném přístupu k informacím mj. omezit okruh úředníků, u kterých by byl úřad ze zákona povinen zveřejňovat jejich plat či odměny. Tyto spekulace se nezakládají na pravdě.  

Návrh novelizace zákona, který Ministerstvo vnitra zpracovává na základě usnesení vlády, naopak představuje pozitivní posun v dané oblasti, vyjasňuje některé dosud sporné pojmy, zpřesňuje proces vyřizování žádostí o informace, stanovuje okruh povinně zveřejňovaných informací a zavádí razantní nástroj pro nadřízené orgány povinných subjektů, tzv. informační příkaz. Ten dává nadřízenému správnímu orgánu obdobné oprávnění, jaké měly dosud jenom soudy. Zjednodušeně řečeno, návrh vychází z judikatury soudů a v jedné ze svých variant přichází se stanoveným okruhem úředníků, u kterých předem říká, že jsou povinni ve veřejném zájmu strpět zveřejnění svých příjmů. Takto jasně a v takové šíři to v současné době zákon neříká.
 
Již dnes je sice zavedený zákon o střetu zájmů a v něm obsažený pojem veřejný funkcionář. Návrh novely by však nad rámec tohoto zákona umožnil žádat informace o platech či odměnách i jakýchkoliv jiných osob (např. často zmiňovaných poradců). Povinné subjekty by v takovém případě musely provést tzv. test veřejného zájmu, tedy posouzení vztahu mezi ústavními právy na soukromí a na informace z veřejné správy.
 
Nejde o konečnou podobu novely
Důležité je také připomenout, že v žádném případě nejde ještě o konečný text, který by měl být předložený vládě. Jde o běžný návrh, který je na počátku připomínkového řízení. Připomínkovými místy je mimo jiné řada zejména státních i samosprávných orgánů veřejné správy, ale i dalších institucí nevládního charakteru a v potaz jsou brány také připomínky občanských iniciativ. V rámci mezirezortního připomínkového řízení je vedena celá řada jednání s cílem nalézt vhodné kompromisy k odstranění rozporů, ovšem při zachování sledovaných cílů navrhované zákonné úpravy.
 
Samotný návrh novely vznikl na základě tezí schválených vládou, které vznikly z uskutečněné analýzy a vyhodnocení stávající právní situace na úseku poskytování informací. Na této analytické fázi se aktivně podílela konzultační skupina, složená mj. ze zástupců státních orgánů, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, Kanceláře veřejného ochránce práv a několika občanských iniciativ, zabývajících se transparentností veřejné správy a bojem proti korupci (aktivním účastníkem byl i Oldřich Kužílek).
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem