Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení první veřejné soutěže

Informace o vyhlášení první veřejné soutěže v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BV III/1–VS) 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2015 - 2020 (BV III/1 – VS)

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
vyhlašuje

dne 26. listopadu 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BV III/1-VS) – dále jen „Program“, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://www.mvcr.cz na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx (Ministerstvo vnitra/O nás/Bezpečnostní výzkum/Aktuality/Vyhlášení první veřejné soutěže).

Návrh projektu musí být doručen poskytovateli v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „BV III/1-VS - první veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní lhůty, tj. od 27. listopadu 2014 do 16. ledna 2015. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Čt 6:00 - 16:00 hod., Pá 6:00 – 14:45 hod.

V případě návrhu projektu obsahujícího utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupni utajení „Vyhrazené“ nebo „Důvěrné“ se postupuje v souladu s tímto zákonem a obálka musí být označena mimo výše uvedeného následujícím způsobem: „Obálka obsahuje utajované informace na stupni „Vyhrazené“/„Důvěrné“.

Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.


Zadávací dokumentace k vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BV III/1–VS)

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci – Usnesení vlády ČR č. 593 ze dne 9. srpna 2013 – Program bezpečnostního výzkumu České republiky

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci – Usnesení vlády ČR č. 763 ze dne 15. září 2014 – Změny Programu bezpečnostního výzkumu České Republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS)

Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci – Návrh projektu (závazná osnova)

Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci – Přílohy k návrhu projektu

 

vytisknout  e-mailem