Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2018 (vč. podpory projektu Bezpečnostní dobrovolník)

Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky
a prevence kriminality

Praha 13. prosince 2017
Č.j.: MV-131880-4/OBP-2017

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018
vč. podpory projektu Bezpečnostní dobrovolník

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 (Program PK 2018).

Priority Programu PK 2018 jsou:

  1. Systém prevence kriminality.
  2. Pomoc obětem trestné činnosti.
  3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
  4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
  5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

Žadatelé o dotaci Programu PK 2018 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Příjemcem dotace z Programu PK 2018 může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Novinkou v Programu PK 2018 je elektronické podávání žádostí prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a odeslání vygenerované "Žádosti" prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp). Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel, takový projekt bude vyřazen a nebude podpořen.

Součástí Programu PK 2018 je nově i podpora projektu Bezpečnostní dobrovolník, pro který byl dříve vypisován samostatný dotační titul.

Z Programu PK 2018 bude možno podpořit i vzdělávací projekt na ochranu měkkých cílů s celokrajskou působností, metodika k němu bude zveřejněna v rámci metodických doporučení (část L) do 31. 12. 2017*.

Z tohoto důvodu, prosím, věnujte zvýšenou pozornost Zásadám a jejich přílohám.

Termín pro podání žádostí (datovou schránkou na MV ČR!) je do 15. 2. 2018.

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (xls, 39 kB) nebo konzultanty (pdf, 159 kB) odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra.

  

Mgr. David Chovanec
ředitel odboru
v z. Mgr. Radek Šubrt

  

* zveřejněno dne 18. prosince 2017

  

vytisknout  e-mailem