Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2016

 

MINISTERSTVO VNITRA
Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky
a prevence kriminality

Praha  28. ledna 2016
Č.j.: MV-179485-4/OBP-2015

                                                                                           

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2016

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2016.

Priority Programu prevence kriminality jsou:

  1. Systém prevence kriminality.
  2. Pomoc obětem trestné činnosti.
  3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
  4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
  5. Nové hrozby a přístupy.

    Žadatelé o dotaci Programu prevence kriminality na rok 2016 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2016 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. 

V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít manažery prevence kriminality krajských úřadů (xls 39 kB), nebo konzultanty (doc, 15,5 kB) odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra.  

 

 

                                                                                       Mgr. David Chovanec
                                                                                         ředitel odboru
                                                                                       podepsáno elektronicky

vytisknout  e-mailem