Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení programu Partnerství na rok 2007

Ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Mgr. Jitka Gjuričová vyhlašuje Program prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství pro rok 2007.
 
Program prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství (dále jen “program Partnerství”) prostřednictvím státní účelové dotace napomáhá rozvoji preventivních aktivit v České republice a je zaměřen na řešení problémů v rizikových lokalitách, které na základě průběžné i aktuální analýzy bezpečnostní situace doporučuje Policie ČR.
 
Cílem programu Partnerství je: zvyšovat pocit bezpečí občanů; reagovat na aktuální negativní vývoj trestné činnosti a specifické problémy v konkrétních lokalitách a tím snižovat míru a závažnost trestné činnosti; předcházet páchání trestné činnosti a omezovat příležitosti k páchání trestné činnosti.
Příjemcem státní dotace a realizátorem programu Partnerství je obec (samospráva). Na realizaci dílčích projektů se mohou podílet i další, smluvně zavázané subjekty.
 
Program Partnerství byl schválen usnesením vlády č. 393 v dubnu 2004 jako součást “Strategie prevence kriminality na léta 2004 – 2007”. Podrobný návod k přípravě a realizaci programu Partnerství včetně harmonogramu je obsažen v Metodice přípravy programu Partnerství na rok 2007 (dále jen “Metodika), která byla schválena Republikovým výborem pro prevenci kriminality dne 27. dubna 2006. Metodika je současně také přílohou Rozkazu policejního prezidenta č. 61/2005 k zajištění jednotného postupu P ČR při participaci na programu Partnerství.

vytisknout  e-mailem