Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výcvik psychologů pro pomoc při mimořádných událostech

Psychologové rezortu Ministerstva vnitra prošli ve dnech 17. - 18. 3. 2011 specializačním výcvikem v rámci projektu Evropské unie TENTS-TP (Evropská síť pro traumatický stres – výcvik a praxe). Uvedeným výcvikem procházejí odborníci na duševní zdraví také v dalších evropských zemích. 

Akce se konala na Generálním ředitelství Hasičského a záchraného sboru ČR v Praze a účastnilo se jí dvanáct psychologů Hasičského a záchraného sboru ČR, Policie ČR a Ministerstva vnitra a jeden zástupce Českého červeného kříže. Výcvik vedl španělský expert na odbornou pomoc lidem zasaženým mimořádnými událostmi Dr. Francisco Orengo Garcia, který má osobní zkušenost s pomocí lidem zasaženým teroristickými útoky a jinými hromadnými neštěstími. Výcvik organizovalo psychologické pracoviště MV s podporou pracoviště vedoucího psychologa GŘ HZS.

Hlavním cílem výcviku bylo seznámit účastníky s posledními výzkumy a nejlepší praxí podloženou vědeckými důkazy, jež se týkají podpory duševního zdraví u lidí zasažených mimořádnými událostmi. Předávané know-how je výsledkem konsenzu odborných evropských autorit a odráží poslední trendy v dané oblasti.

Základní studijní okruhy výcviku byly následující:

 • Úvod do projektu TENTS-TP a přijatá vodítka
 • Psychosociální odolnost
 • Úvod do traumatické stresové reakce a poruchy
 • Časná intervence po traumatické události
 • Screening a informování zasažených osob
 • Hodnocení a plánování léčby pro psychicky traumatizované osoby
 • Psychologická léčba posttraumatické stresové poruchy (PTSP)
 • Farmakologická léčba PTSP
 • Intervence na úrovni komunity
 • Syndrom PTSP
 • Zármutek
 • Děti a rodina
 • Pracovníci záchranného systému
   

Jednalo se o výcvik lektorů, kteří budou dále ve své praxi a při vzdělávání dalších profesionálů implementovat získané vědomosti, které jsou podloženy vědeckými důkazy. Účastníci získali evropský certifikát pro vedení výcviku TENTS, a stali se součástí mezinárodní komunity expertů, která byla na základě projektu TENTS ustanovena.

Ministerstvo vnitra ČR podporuje prostřednictvím svého psychologického pracoviště implementaci evropských projektů  TENTS a TENTS TP od r. 2007. Dále bude v nejbližší době realizovat vzdělávací akce v rámci evropského projektu EUTOPA IP, které se zaměří do oblasti přípravy psychologů na podporu zasahujících u hromadných neštěstí velkého rozsahu.

Více podrobností k projektům naleznete na:

  

PhDr. Štěpán Vymětal
psychologické pracoviště Ministerstva vnitra

  


21. března 2011 (aktualizováno 25. září 2023)

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem