Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

příručka pro učitele základních a speciálních škol 

 

  (Praha 2003)
   
  Upozornění pro školy!
  Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003) byla do vzdělávacích programů začleněna tematika ochrany člověka za mimořádných událostí a každá základní, speciální, střední nebo vyšší odborná škola obdržela prostřednictvím hasičského záchranného sboru příslušného kraje příručku pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Jedna z kapitol této příručky (Téma č. II, Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se zabývá problematikou požárů. Ke snížení možnosti vzniku požáru z nedbalosti, neopatrnosti ale i neznalosti důsledků, které je možné svým jednáním způsobit, je důležité preventivně výchovné vzdělávání zejména dětí školního věku. Proto Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru zahájilo v roce 2003 práce na rozpracování uvedené kapitoly o požárech do samostatné příručky „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“, určené učitelům základních a speciálních škol (následovat bude obdobná příručka pro učitele středních škol). V roce 2005 byla distribuce příručky na školy provedena prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů.
  Příručka byla vydána v 8 000 ks jako neprodejná jednorázová účelová publikace včetně dvou doprovodných videokazet. Nelze ji proto objednat. Z tohoto důvodu zveřejňujeme pro potřeby škol plný text této příručky.
   
   
  Obsah:
  • Úvod
  • Teoretická část
   • Legislativa dotýkající se požární ochrany v ČR
   • Hoření
   • Požár a elementární teorie hašení
   • Hasicí přístroje
   • Zásah
   • Některá témata první pomoci a zdravovědy
   • Nebezpečí v přírodě a ve městě
   • Podstata a systém výuky
   • Sociální dovednosti
   • Jak upoutat, zaměřit a udržet pozornost žáků
   • Strach a úzkost
   • Psychické trauma a stres
   • Úloha motivace v práci s dětmi
  • Metodická část prvního cyklu (1. stupeň ZŠ)
  • Metodická část druhého cyklu (2. stupeň ZŠ)
  • Použitá literatura
  • Přílohy
Doprovodný film ke stažení

vytisknout  e-mailem