Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrové řízení na policejního prezidenta vyhlášeno

Praha, 4. 1. 2011 

Komentář k videu v textové podobě:

Dobrý den, tak já bych vás chtěl seznámit s harmonogramem výběru kandidáta na funkci policejního prezidenta. Předešlý policejní prezident generálmajor Oldřich Martinů skončil ve své funkci k datu 31. 12. 2010. V úvodu musím zmínit fakt, že na funkci policejního prezidenta se doposud ještě nikdy nekonalo výběrové řízení. Předešlý policejní prezident byl do této funkce převeden. Výběrové řízení na toto místo se nijak neliší od jiných výběrových řízení na jakékoliv služební místo v policii. Zákon o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sborů výběr policejního prezidenta nijak speciálně neupravuje. Zákonem není nijak upraven ani samotný institut výběrových komisí, pouze formou interních předpisů bezpečnostního sboru. Z těchto důvodů jsem již dříve deklaroval, že na funkci policejního prezidenta vyhlásím transparentní a co možná nejširší výběrové řízení a jmenuji výběrovou komisi složenou z odborníků na bezpečnostní problematiku.
 
K samotnému harmonogramu výběru: v minulém týdnu mi byla doručena žádost o převedení na služební místo na policejního prezidenta od současného náměstka policejního prezidenta plukovníka Ivana Bílka. Včera jsem obdržel žádost svého náměstka Viktora Čecha o přijetí do služebního poměru na služební místo policejního prezidenta. Oba kandidáti projdou osobním pohovorem před výběrovou komisí, kde budou obhajovat svou odbornost, témata budou vnitřní bezpečnost, koncepce policie a ekonomika. Bude s nimi provedeno manažerské vyšetření se zaměřením na manažerskou psychologii, odolnost vůči stresu, schopnost rozhodování, komunikace v týmu, týmová spolupráce. Dále s nimi bude proveden jazykový pohovor.
Dnes vyhlásím výběrové řízení na policejního prezidenta podle paragrafu 22 odstavec 2 zákona, otevřené pro příslušníky zařazené v desáté služební třídě s termínem podání přihlášek do 10. 1. tohoto roku. Současnému náměstkovi policejního prezidenta pro ekonomiku plukovníku Jiřímu Novákovi, který zastupuje policejního prezidenta, jsem současně uložil úkol zahájit výběr osoby na funkci náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování.
 
Ohledně jmenování členů komise je nutné uvést, že její členové byli vybírání především podle jejich odbornosti. Aby bylo ve výběru osobnosti na nového policejního prezidenta dosaženo konsensu napříč politickým spektrem, rozhodl jsem se při výběru odborníků přihlížet rovněž k jejich stranické příslušnosti. V komisi však jsou zastoupeni především nestraničtí odborníci, což bylo již dříve deklarováno, například odborníci na vnitřní bezpečnost, na psychologii, personalistiku, ekonomiku a právo. Komise má celkem deset členů. Členové výběrové komise jsou: paní doktorka Ivana Moravcová, ředitelka odboru personálního Ministerstva vnitra, psycholožka, odbornice na manažerskou psychologii, předsedkyně výběrové komise. Magistr Michal Mazel, bývalý ředitel bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra a bývalý bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany, nyní člen legislativní rady vlády, odborník na vnitřní bezpečnost. Magistr František Bublan, předseda výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny, exministr vnitra. Inženýr Martin Pecina, MBA, člen výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny, předseda komise pro kontrolu BIS, exministr vnitra. Inženýr Jaroslav Salivar, náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost, odborník na tuto oblast. Inženýr Jiří Franc, náměstek ministra vnitra pro ekonomiku a provoz. Doktor Milan Štěpánek, předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR. Docentka Ludmila Čírtková, CSc., vedoucí katedry humanitních věd policejní akademie České republiky, psycholožka. Doktor plukovník František Snopek, ředitel ochranné služby Policie České republiky, nestranná osoba, která má zkušenosti z vedení policie, zastával funkci náměstka policejního prezidenta. Plukovník magistr Pavel Osvald, vedoucí oddělení strategického plánování policejního prezidia Policie České republiky, erudovaná osoba na strategie a koncepci policie.
 
Výběrová komise povede osobní pohovory s adepty a vybere nejvhodnějšího kandidáta na místo policejního prezidenta. Podle zákona ustavuji policejního prezidenta do funkce já, jako ministr vnitra, budu ovšem plně přihlížet k doporučením výběrové komise, tedy vybranému nejvhodnějšímu kandidátovi. Vzhledem k tomu, že v komisi jsou zastoupeni erudovaní nestraničtí odborníci, i odborníci s politickým mandátem napříč celým demokratickým politickým spektrem, pevně věřím, že bude vybrán kandidát s nezpochybnitelným mandátem, který bude nezávislý a který bude respektován politickou reprezentací, občany i samotnými policisty. Děkuji vám.   

vytisknout  e-mailem