Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrová řízení v projektu Asistent prevence kriminality II.

V individuálním projektu ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality II.“ reg. č. CZ.1.04/3.3.00/C5.00001 jsme od října 2013 pracovali na zpracování podkladů pro zadávací dokumentace třech výběrových řízení (VŘ).

Projekt počítá s VŘ na výběr dodavatele služeb „Podpora při práci s cílovou skupinou a mentory“; „Podpora řízení a administrace projektu“  a dodavatele „Zhotovení stejnokrojů pro APK“ – uvádíme stav k 9. dubnu 2014.

Ve VŘ 001 se konkrétně jedná o výběr a zaškolení mentorů, o vstupní vzdělávání APK, průběžné vzdělávání APK, průběžné vzdělávání a supervize mentorů a individuální poradenství APK.

Ve VŘ 002 se jedná o realizaci podpory řízení a administraci projektu zaměřenou především na spolupráci při tvorbě monitorovacích zpráv, na sběr podkladů k věcné i finanční části monitorovacích zpráv, metodické vedené externích dodavatelů, průběžnou kontrolu plnění harmonogramu i dodržení rozpočtové kázně.

Ve VŘ 003 řešíme výběr nejvýhodnějšího dodavatele stejnokrojů pro APK.

První dvě výběrová řízení jsme zpracovali ve spolupráci s  odborem veřejných zakázek a centrálních nákupů MV ČR a v tuto chvíli jsou již veřejně vyhlášena na portálu Ministerstva vnitra zde a na stránkách Evropského sociálního fondu zde a zde.  Podání nabídek do VŘ 001 a 002 je možné do 27. 5. 2014 do 09.00 hodin.

 

VŘ 003 bylo 7. 4. 2014 uzavřeno a v tuto chvíli již pracuje hodnotící komise na výběru nejvýhodnějšího dodavatele.

 

O výsledcích všech třech výběrových řízení budeme, jak v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tak i s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.9. a s vnitřními předpisy MV ČR nadále informovat.


 

Informuje: Radka Vaňasová projektová manažerka projektu APK II.,  odbor prevence kriminality MV,  tel.: 974 832 343, email: radka.vanasova@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem