Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila záměr právní úpravy Sbírky zákonů a elektronické tvorby právních předpisů

V rámci realizace věcného záměru vybuduje Ministerstvo vnitra systémy e‑Sbírka a e‑Legislativa. 

Vláda na svém jednání dne 4. 8. 2010 schválila Věcný záměr právní úpravy Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů, který připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s předsedou Legislativní rady vlády. Cílem věcného záměru je usnadnit orientaci v právním řádu České republiky i Evropské unie, zkvalitnit a zefektivnit tvorbu právních předpisů a snížit korupční rizika spojená s tvorbou práva. Věcný záměr realizuje usnesení vlády č. 975/2009 i Programové prohlášení současné vlády.
 
Navrhované změny právního řádu spočívají zejména v zavedení povinné elektronické tvorby a právně závazné publikace právních předpisů, včetně právně závazných úplných znění právních předpisů. Díky těmto opatřením se zkvalitní tvorba právních předpisů a zvýší dostupnost a srozumitelnost jejich právně závazné podoby. Zakázány budou tzv. „přílepky“ k návrhům zákonů, které účelově spojují věcně nesouvisející návrhy legislativních změn a znepřehledňují právní řád. Orientaci občana v textu právního předpisu usnadní i povinnost srozumitelně odůvodňovat všechny legislativní změny, včetně pozměňovacích návrhů poslanců a senátorů. Součástí navrhovaných změn je i odstraňování regulatorní a administrativní zátěže občanů i podnikatelů prostřednictvím prohloubení hodnocení jejich budoucích dopadů na jednotlivé skupiny obyvatelstva. Korupční rizika spojená s tvorbou právních předpisů budou omezena zavedením hodnocení korupčních rizik jednotlivých právních předpisů.
    
V rámci realizace věcného záměru vybuduje Ministerstvo vnitra systémy e‑Sbírka a e‑Legislativa. První z nich nabídne bezplatně přístupný portál pro závazné elektronické vyhlašování právních předpisů a mezinárodních smluv a pro přístup ke zdrojům informací o právu České republiky a Evropské unie, včetně ověřených úplných znění právních předpisů a pokročilého vyhledávání ve strukturovaných textech právních předpisů. Systém e‑Legislativa umožní tvorbu a schvalování právního předpisu v elektronické podobě a v úplném znění, objektivní zpracování hodnocení dopadů regulace a zhodnocení korupčních rizik každého legislativního návrhu. Usnadní i účast veřejnosti na tvorbě právních předpisů a zvýší transparentnost legislativního procesu.
  
Výstavba systémů e-Sbírka a e-Legislativa bude spolufinancována z Integrovaného operačního programu Evropské unie, takže Česká republika se bude na jejím financování podílet pouze 15 % nákladů. Systémy e-Sbírka a e‑Legislativa budou spuštěny k 1. lednu 2014, kdy zároveň nabude účinnosti nová právní úprava tvorby a vyhlašování právních předpisů.
  
  
Jiří Reichl
ředitel odboru tisku a tiskový mluvčí

vytisknout  e-mailem