Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila přesídlení 153 osob irácké státní příslušnosti do České republiky

Vláda dnes, v pondělí 14. prosince 2015, schválila žádost Nadačního fondu Generace 21 na zajištění přesídlení 153 osob irácké státní příslušnosti do České republiky. Přesídlení proběhne pod záštitou České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Přesídleným osobám bude v České republice poskytnutý azyl. 

Ministerstvo vnitra na základě rozhodnutí vlády přesídlí ve spolupráci s Nadačním fondem Generace 21 do České republiky 37 konkrétně vytipovaných rodin z Iráku a Libanonu. Jde o 130 vnitřně vysídlených uprchlíků z iráckého Kurdistánu a 23 iráckých uprchlíků z Libanonu. Těchto 37 rodin bude do České republiky přesídleno po důkladném bezpečnostním prověření. Situace v iráckém Kurdistánu je složitá a možnost brzkého návratu těchto není reálná. Česká republika však bude věnovat bezpečnostním aspektům zvýšenou pozornost ve všech fázích přesídlení. Bezpečnostní složky provedou u všech vybraných osob bezpečnostní prověrku a Ministerstvo vnitra následně uskuteční pohovory přímo v iráckém Erbílu, tedy v místě pobytu vybraných osob. Bezpečnostní složky budou mít při schvalování výběru osob právo veta. Ministr vnitra může na základě pověření vlády rozhodnout o pozastavení realizovaného přesídlení.

Přesídlení a integrace

Přesídlení by mělo proběhnout ve čtyřech etapách mezi lednem a dubnem 2016. První skupina již prověřených 23 osob nacházejících se v Libanonu by mohla do Česka přiletět do konce ledna 2016. Na bezpečnostních opatřeních budou v celém průběhu výběru a realizace spolupracovat Policie ČR, Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství, Ministerstvo vnitra i Nadační fond Generace 21.

Dopravu osob zajistí na své náklady Nadační fond Generace 21. V České republice budou mít rodiny prostřednictvím Nadačního fondu zajištěné ubytování, přístup k sociálnímu, právnímu a psychologickému poradenství pro řešení problémů s adaptací v novém prostředí, možnost intenzivní výuky českého jazyka a sociokulturní kurzy, které jim přiblíží způsob života v ČR. Tím Nadační fond zajistí předpoklady pro úspěšnou integraci přesídlených rodin.  

Statut přesídlených osob

Vzhledem k tomu, že se iráčtí uprchlíci v Libanonu nachází mimo svou vlast a mají statut mandatorního uprchlíka OSN, bude se těchto 23 vybraných uprchlíků počítat mezi 400 uprchlíků, které se Česko dobrovolně zavázalo v rámci řešení migrační krize přesídlit. V tomto případě Česká republika obdrží příspěvek 10 000 EUR na každou osobu.

Zbývajících 130 osob pobývá na území Irácké republiky a má status vnitřně vysídleného uprchlíka. Tyto osoby nejsou v postavení uprchlíka v právním slova smyslu a nemají status mandatorního uprchlíka OSN, který uděluje Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Mezi 400 uprchlíků, které je Česko ochotno dobrovolně přijmout, se tedy nepočítají.

Všechny osoby budou moci v případě zájmu zůstat v Česku natrvalo, tedy i po skončení konfliktu.

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem