Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Účel kulturní

K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit:

  1. cestovní doklad (originál),

  2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

  3. fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince,

  4. doklad o účelu pobytu - potvrzení fyzické nebo právnické osob vyvíjející na území ČR kulturní aktivity,

  5. prostředky k pobytu na území,

  6. sohlas rodičů,

  7. poplatek za podání žádosti, pokud se vás týká,

  8. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný zemí původu cizince. Tento doklad se nevyžaduje od cizince mladšího 15 let  a není jej třeba dokládat, pokud zastupitelský úřad sám zveřejní, že jej je možné nahradit čestným prohlášením.
     

Na požádání je cizinec povinen dále předložit:

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se, pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 28. července 2023

vytisknout  e-mailem