Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Účel kulturní

K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit:

  1. cestovní doklad (originál),

  2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

  3. fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince,

  4. doklad o účelu pobytu - potvrzení fyzické nebo právnické osob vyvíjející na území ČR kulturní aktivity,

  5. prostředky k pobytu na území,

  6. sohlas rodičů.
     

Na požádání je cizinec povinen dále předložit:

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se, pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. července 2021

vytisknout  e-mailem