Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Účel pozvání

K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit:

 1. cestovní doklad (originál),

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 3. fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince,

 4. prostředky k pobytu na území,

 5. pozvání k návštěvě České republiky ověřené inspektorátem cizinecké policie (listina prokazující závazek zvoucí osoby, že uhradí náklady spojené:

  • s obživou zvaného cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,

  • ubytováním zvaného cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,

  • poskytnutím zdravotní péče po dobu pobytu zvaného cizince na území, až do vycestování z území, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého,

  • pobytem zajištěného zvaného cizince na území a jeho vycestováním z území (jde o náklady vzniklé českému státu v souvislosti s pobytem a vycestováním zvaného cizince z území České republiky při správním vyhoštění),

 6. souhlas rodičů.

  

Na požádání je cizinec povinen dále předložit:

  

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se, pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 22. ledna 2019

vytisknout  e-mailem