Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Účel podnikání

K žádosti předložte tyto náležitosti:

  1. cestovní doklad (originál),

  2. doklad potvrzující účel pobytu (tj. předložit doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence – např. o zápisu do živnostenského rejstříku nebo o zápisu do obchodního rejstříku),

  3. prostředky k pobytu na území,

  4. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

  5. fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince,

  6. souhlas rodičů.

  

Na požádání je cizinec povinen dále předložit:

  

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 22. ledna 2019

vytisknout  e-mailem