Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Účel studium

O dlouhodobé vízum za účelem studia žádejte, pokud vaše předpokládaná doba studia v ČR bude delší než 3 měsíce, jde-li o vzdělávání v střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu (v ostatních případech studia definovaných v § 64 zákona o pobytu cizinců na území České republiky žádejte rovnou o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia podle § 42d zákona o pobytu cizinců na území České republiky).

K žádosti o dlouhodobé vízum předložte tyto náležitosti:

  1. cestovní doklad (originál),

  2. fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince,

  3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

  4. doklad o přijetí ke studiu,

  5. prostředky k pobytu na území,

  6. souhlas rodičů.

  

Na požádání dále:

  

Po kladném vyřízení žádosti jste povinen zastupitelskému úřadu ČR před vyznačením víza předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám (nevyžaduje se pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,9 MB) stanoví pro vyřízení žádosti standardně lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie, pokud odpovídá vaší skutečné podobě.

Dlouhodobé vízum za účelem studia se vydává na dobu, na kterou prokážete potvrzení o studiu, nejdéle však na dobu 1 roku.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. dubna 2020

vytisknout  e-mailem