Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Kódy víz

Následující výčet kódů víz má informativní charakter a je pouze doplňující informací k již udělenému dlouhodobému vízu. Žadatel nemusí tento kód znát ani jej vyplňovat do žádosti.

V tomto seznamu může docházet ke změnám.

KÓD VÍZA / VISA CODE
ÚČEL POBYTU

PURPOSE OF STAY
D/VC/00/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu zdravotní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - healthcare.
D/VC/02/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu kulturní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - cultural activities.
D/VC/04/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu pozvání Multiple entry visa for a stay of over 90 days - invitation.
D/VC/05/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu oficiální (politický) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - official (political purposes).
D/VC/06/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu podnikání (OSVČ) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - business (self-employment).
D/VC/07/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu sportovní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - sports activities.
D/VC/10/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu turistika Multiple entry visa for a stay of over 90 days - tourism.
D/VC/17/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel je manžel/ka, vč. druh - družka a registrovaný partner stejného pohlaví) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a spouse including unmarried husband - unmarried wife, registered partner - the same gender).
D/VC/18/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel je dítě narozené na území České republiky) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a child born in the Czech Republic).
D/VC/19/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel je dítě narozené mimo území České republiky) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a child born outside of the Czech Republic).
D/VC/20/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel ostatní rodinný příslušník - např. rodič, prarodič) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a different family member - e.g. parent, grandparent).
D/VC/24/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu studium (školení, stáž - jiné než Směrnice Rady EU) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - studies (other than the Regulation of the EU Council).
D/VC/29/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu mimořádné pracovní vízum Multiple entry visa for a stay of over 90 days - Special Work Visa.
D/VC/36/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu podnikání (výkonný manažer - účast v právnické osobě) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - business (Executive Manager - participation in a corporate body).
D/VC/37/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu WH (pracovní dovolená) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - Working Holiday.
D/VC/38/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu zácvik Multiple entry visa for a stay of over 90 days - internship.
D/VC/52/-/-- Vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu sezónní zaměstnání. Multiple entry visa for a stay of over 90 days - Seasonal Work.
D/VS/85/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu strpění dle § 58a zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně Multiple entry visa for a stay of over 90 days - leave to remain under to Section 58a Act No. 221/2003 Coll., on temporary protection.
D/VS/91/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu strpění dle zákona č. 326/1999 Sb. multiple entry visa for a stay of over 90 days - leave to remain under to Act No. 326/1999 Coll.
D/VC/93/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu ADS vízum (Memorandum o porozumění) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - ADS visa (the Memorandum of Understanding).
D/VC/99/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu ostatní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - other.
D/VR/-/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové - účel pobytu převzetí povolení k pobytu Single-entry visa for over 90 days - collecting a residence permit.
D/UD/-/-/--;  diplomatické vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové - účel pobytu podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí Diplomatic single-entry visa for over 90 days - applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs.
D/UZ/-/-/--; zvláštní vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové - účel pobytu podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí Service single-entry visa for over 90 days - applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs.
R/VV/-/-/--; štítek AKT - výjezdní příkaz (není vízem) Departure Order (this is not a visa).

  


Odbor azylové a migrační politiky, 19. července 2022

vytisknout  e-mailem