Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)

English English

Kódy víz

Následující výčet kódů víz má informativní charakter a je pouze doplňující informací k již udělenému dlouhodobému vízu. Žadatel nemusí tento kód znát ani jej vyplňovat do žádosti. V tomto seznamu může docházet ke změnám.
 

KÓD VÍZA/VISA CODE

ÚČEL POBYTU PURPOSE OF STAY
D/VC/00/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – zdravotní  multiple-entry visa for over 90 days – healthcare
D/VC/02/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – kulturní  multiple-entry visa for over 90 days – cultural activities
D/VC/04/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – pozvání  multiple-entry visa for over 90 days – invitation
D/VC/05/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – oficiální (politický) multiple-entry visa for over 90 days – official, political purposes
D/VC/06/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – podnikání – osoba samostatně výdělečně činná multiple-entry visa for over 90 days – business – self employment
D/VC/07/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – sportovní multiple-entry visa for over 90 days – sports activities
D/VC/17/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je manžel/ka včetně druh – družka, včetně registrovaný partner stejného pohlaví) multiple-entry visa for over 90 days - family purpose (applicant is a spouse including unmarried husband – unmarried wife, registered partner – the same gender)
D/VC/18/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je dítě narozené na území České republiky) multiple-entry visa for over 90 days – family purpose (applicant is a child born in the Czech Republic)
D/VC/19/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je dítě narozené mimo území České republiky) multiple-entry visa for over 90 days – family purpose (applicant is a child born outside of the Czech Republic)
D/VC/20/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – rodinný (žadatel je ostatní rodinný příslušník (např. rodič, prarodič) multiple-entry visa for over 90 days – family purpose (applicant is a different family member (e.g. parent, grandparent)
D/VC/23/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – studium (Směrnice Rady 2004/114/ES) multiple-entry visa for over 90 days - studies (Council Regulation 2004/114/EC)
D/VC/24/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – studium (školení, stáž – jiné než Směrnice Rady 2004/114/ES) multiple-entry visa for over 90 days - studies (training, scholarship - other than Council Regulation 2004/114/EC)
D/VC/36/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – podnikání (výkonný, manažer - účast v právnické osobě vzniklé podle zákona č. 513/1991 Sb.) multiple-entry visa for over 90 days - business (Executive manager - participation in a corporate body according to Act No 513/1991 Coll.)
D/VS/85/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů – účel pobytu – strpění pobytu podle § 58a zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně visa for over 90 days - leave to remain under to Section 58a Act No. 221/2003 Coll., on temporary protection
D/VS/88/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů – účel pobytu – ochrana na území visa for over 90 days - protection in the territory 
D/VS/91/-/--; vízum k pobytu nad 90 dnů – účel pobytu – strpění pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb. visa for over 90 days – leave to remain under Act No. 326/1999 Coll.
D/VC/99/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné – účel pobytu – ostatní  multiple-entry visa for over 90 days – other
D/VR/-/-/--;  vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové – účel pobytu – převzetí povolení k pobytu single-entry visa for over 90 days - for the purpose of collecting a residence permit
D/UD/-/-/--;  diplomatické vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové – účel pobytu – podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí diplomatic single-entry visa for over 90 days - for the purpose of applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs
D/UZ/-/-/--; zvláštní vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové – účel pobytu – podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí service single-entry visa for over 90 days - for the purpose of applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs
R/VV/-/-/--; štítek AKT – výjezdní příkaz (není vízum) Departure Order (this is not a visa)

  


Odbor azylové a migrační politiky, 22. ledna 2019

vytisknout  e-mailem