Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vítězové v krajích: Soutěž Vesnice roku 2009

Počátkem  března byl vyhlášen již patnáctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Vyhlašovateli jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Soutěž si klade za cíl zapojit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji obcí, kde žijí a širokou veřejnost potom na význam venkova v rámci celého státu. Dříve než se zakrátko dozvíme, která z našich vesnic je v letošním roce ta nej ... proběhla krajská kola, do kterých se přihlásilo celkem 325 obcí z celé České republiky. Starostů vítězných obcí jsme se zeptali, co bylo motivací k účasti v této již tradiční soutěži, co k vítězství obce v krajském kole přispělo a co pro ně tato pocta znamená.
 
Petr Pitra, starosta Jenišovic: K účasti v soutěži nás motivovalo naše úsilí zvlebovat naši obec a její místní části a tím pádem jsme chtěli  toto úsilí - našich občanských sdružení, občanů a zastupitelstva -  nějakým způsobem prezentovat v rámci Pardubického kraje. Do soutěže jsme se  přihlásili již počtvrté, získali jsme i nějaká dílčí ocenění a až v roce 2006 naše obec obdržela Modrou stuhu. V roce 2009 byly vloženy nemalé finanční prostředky do nových výsadeb zeleně na veřejných prostranstvích, do obnovy ovocných sadů, do rekonstrukcí chodníků a místních komunikací a došlo k nákupu nové zahradní techniky. Získání Zlaté stuhy v této soutěži je hlavně odměna pro všechny naše občany, občanská sdružení a zastupitelstvo obce, ale také závazek pro nás všechny nepolevit v práci a dále pokračovat v budování a rozvíjení našich obcí.
 
Karel Sklenička, starosta Lán:
Obec Lány se poprvé přihlásila do soutěže v roce 2008 a získali jsme Modrou stuhu. To byla hlavní pobídka k přihlášení do soutěže v roce 2009 a pokusit se dosáhnout dalších úspěchů. Domnívám se, že jedním z hlavních důvodů je společenský život v obci, práce dobrovolných sportovních, kulturních a společenských spolků, kterých v obci pracuje 21. Dále je to plnění plánovaných akcí v Programu obnovy venkova.
 
PhDr. Dagmar Strnadová, starostka Zahrádek u České Lípy:
Obec se soutěže účastní pravidelně od roku 2006. Od této doby do současnosti získala bílou stuhu, zelenou stuhu a druhé místo v celostátní soutěži „Zelená stuha ČR“ a v letošním roce  stuhu zlatou, což se stalo vyvrcholením našeho snažení v poměrně krátkém čase. Motivací je pro nás stále se zvyšující zájem občanů o prostředí v obci, akce v obci i o věci veřejné a v neposlední řadě jsou důležité i finanční prostředky, plynoucí z úspěchu v této 
soutěži, které přispějí k dokončení některé z řady důležitých investičních aktivit obce Zahrádky. Domníváme se, že je to na první pohled patrný zájem a nadšení občanů, krásné prostředí v obci, údržba veřejných prostranství, péče o památky a zeleň, nová výstavba a její vhodné začlenění do krajinné památkové zóny Zahrádecko, rozvoj podnikatelských aktivit, úspěchy školy a řada dalších důležitých faktorů... Tato pocta je velmi zavazující. Znamená významné ocenění naší snahy o rozvoj obce, zároveň nás ale zavazuje a motivuje k tomu, abychom nepolevovali v našem snažení.
 
Jiří Řezníček, starosta Tučína:
Motivace není v tomto případě to správné slovo. Spíše šlo o zájem a snahu prezentovat naši obec a dlouholetou práci občanů a spolků na rozvoji venkova. Tučín je malá obec, kde nejsou výrazné, turisticky lákavé prvky jako kostel, zámek park či jiné atrakce. Velkým bohatstvím je společný život s velkou nabídkou kulturního, sportovního a společenského vyžití. Chtěli jsme na tuto každodenní práci našich občanů poukázat a tak trochu se s ostatními podělit o dění v obci. Dle mého názoru to byl všestranný život obce. To znamená, nejen kladení důrazu na jedno odvětví života na venkově, ale celkový pohled. V obci mimo již zmiňovaného abnormálně bohatého kulturního, společenského a sportovního života bylo v posledních letech vysázeno spoustu zeleně v ovocných alejích, sadech, biokoridorech a biocentru, byly provedeny úpravy veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Velký podíl na vítězství ale má společné úsilí a vzájemné propojení spolků, spolupráce se zemědělci, zapojení dětí a mládeže a snaha občanů všech věkových kategorií na rozvoji obce. Je to obrovský úspěch a ocenění lidí v obci. Zaslouží si to. Je to také úspěch postupného vývoje a každá předchozí generace starostů k němu přispěla. Každý úspěch občany zahřeje u srdíčka, ale také povzbudí do další etapy života. Povzbuzení k vyšší aktivitě z úspěchů z minulých let v podobě ocenění Modrou stuhou a Fulínovou cenou je důkazem, že to funguje. Vítězství není jen povzbuzení, ale také obrovská výzva pro další vývoj naší obce. Velice nás těší a příjemně pohladí a odmění slova přespolních lidí, kteří se do obce dostanou při jakékoli příležitosti: „Máte pěknou vesničku a moc se tu od mé poslední návštěvy změnilo“.
 
Petr Uher, starosta Městyse Zvíkovec:
Městys Zvíkovec se do soutěže přihlásil téměř na poslední chvíli, protože jsme chtěli nějak zúročit naši společnou intenzivní snahu o rozvoj obce. V posledních letech se nám podařilo realizovat řadu akcí, které výrazně přispěly nejen ke zkrášlení prostředí a zpříjemnění života ve Zvíkovci, ale také pomohly stmelit občany a zapojit je do veřejného a společenského života. Jen namátkou: bylo vydlážděno náměstí žulovými kostkami, zrekonstruována hospoda, údržbou se zlepšila veřejná zeleň, rozšířilo se dětské hřiště. Do realizace těchto akcí se formou veřejných brigád zapojují dobrovolně téměř všichni občané městyse i mnozí chataři a chalupáři. Neustále se také obohacuje kalendář kulturních projektů ve Zvíkovci. Jeho nedílnou součástí jsou děvčata a kluk z Domova Zvíkovecká kytička, zařízení pro osoby s mentálním postižením.
Právě jednotu, soudržnost a součinnost všech obyvatel, spolu s intenzivní a nenucenou spoluprací s Domovem Zvíkovecká kytička ocenila hodnoticí komise Zlatou stuhou v soutěži. Jsme velmi rádi za současné demografické trendy, díky nimž se Zvíkovec neustále rozrůstá o lidi „stejné krevní skupiny“, kteří si uvědomují, že prostředí, v němž budeme žít, si utváříme sami.
Součástí oslav vítězství v krajském kole soutěže byla také mše svatá konaná v našem kostelíku Nanebevzetí panny Marie. Mši sloužil pater Darius Gebala ze Zbirožské farnosti, který se vůbec nezalekl zcela netypického a mimořádného publika a za všechny přítomné - organizátory soutěže, hodnoticí komisi, zúčastněné obce, občany Zvíkovce a okolí – vyjádřil hlavní myšlenku celé soutěže: „Vítězství v soutěži Vesnice roku není cíl, je to začátek společné cesty, je to motivace k ještě lepším výsledkům, protože ještě lepší výsledky znamenají ještě lepší život pro nás pro všechny, návrat života na venkov.“

Marie Svobodová, starostka obce Hluboké:
Musím upřímně odpovědět, že motivací je mimo jiné finanční odměna nebo dotace. K napsání přihlášky do soutěže mě motivovala skutečnost, že je u nás bohatý společenský a kulturní život, lidé se dokážou společně bavit a máme spoustu různých akcí, které připravují občané a spolky společně s obcí. K vítězství určitě přispěly upravené domky i veřejná prostranství - lidem není život v obci lhostejný. Vítězství v soutěži je pro nás velikou poctou. Všichni jsme hrdi na naši malou vesničku.

Připravila PhDr. Eva Fišerová 


 
Do celostátního kola postupuje třináct vítězných obcí jednotlivých krajských kol soutěže:
 
Újezd - Zlínský kraj
Tučín – Olomoucký kraj
Lužice - Jihomoravský kraj
Spálov -  Moravskoslezský kraj
Hluboké - Kraj Vysočina
Lány - Středočeský kraj
Březová – Karlovarský kraj
Zvíkovec - Plzeňský kraj
Zahrádky u České Lípy - Liberecký kraj
Hrušovany – Ústecký kraj
Jankov - Jihočeský kraj
Jenišovice Pardubický kraji
Žernov Královéhradecký kraj

 

vytisknout  e-mailem