Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2023

21. října 2023
Částka č. 9/2023 (pdf, 223 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. října 2023 č. 763 o Zásadách urbánní politiky – aktualizaci 2023
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 25. října 2023 č. 798 o změně usnesení vlády ze dne 25. října 2021 č. 923, o řešení dislokací vybraných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v administrativních objektech v majetku státu
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítka

   

5. října 2023
Částka č. 8/2023 (pdf, 222 kB)

 • 2. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-19941/2023 ze dne 3. října 2023, kterou se mění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-32965/2019 a č. j. MSMT-38045/2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě služebního průkazu

  

27. září 2023
Částka č. 7/2023 (pdf, 240 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. srpna 2023 č. 623 k akčnímu plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023-2026
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítka a služebních průkazů

  

2. srpna 2023
Částka č. 6/2023 (pdf, 371 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. července 2023 č. 508 o Akčním plánu boje proti korupci na roky 2023 a 2024
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. července 2023 č. 542 k Aktualizaci č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítka

  

28. června 2023
Částka č. 5/2023 (pdf, 223 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-72740-32/VS-2023 ze dne 23. června 2023, k postupu matričního úřadu při zápisu rodově neutrálního jména
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě odznaku rybářské stráže

  

30. května 2023
Částka č. 4/2023 (pdf, 230 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2023 č. 355 o Národním programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2023-2027

  

15. května 2023
Částka č. 3/2023 (pdf, 702 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. března 2023 č. 169 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2021
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 5. dubna 2023 č. 228 o Vládní koncepci boje proti korupci na léta 2023 až 2026
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 5. dubna 2023 č. 230 o Akčním plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. dubna 2023 č. 255 o Strategii BESIP 2021-2030
 • Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení obce Chýně městem
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě průkazu

  

13. března 2023
Částka č. 2/2023 (pdf, 258 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2021 č. 8 o Strategii BESIP 2021 - 2030 - DODATEČNÁ PUBLIKACE
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2022
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě průkazu

  

16. února 2023
Částka č. 1/2023 (pdf, 278 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2022 č. 1097 o Akčním plánu rovného odměňování žen a mužů 2023-2026
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2023 č. 6 k politice architektury a stavební kultury České republiky - Aktualizace 2022
 • Informace k Seznamu akreditovaných vzdělávacích institucí
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2022 (ročník 20)

  

vytisknout  e-mailem