Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2021

 

30. prosince 2021
Částka 10/2021 (pdf, 946 kB)

 • 3. Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-136664-24/SC-2021 ze dne 29. prosince 2021 k upřesnění postupů příslušných úřadů na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 18. října 2021 č. 902 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2021 č. 1014 o Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice po roce 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítek

  

13. října 2021
Částka 9/2021 (pdf, 495 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 13. září 2021 č. 785 o aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 13. září 2021 č. 793 o Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítek

  

9. září 2021
Částka 8/2021 (pdf, 479 kB)

 • 2. Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-112374-11/OV-2021 ze dne 9. září 2021, o zajištění prostředků pro hygienicko-protiepidemická opatření ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených na dny 8. a 9. října 2021 a v některých dalších volbách

  

27. července 2021
Částka 7/2021 (pdf, 513 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. července 2021 č. 618 k Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. července 2021 č. 623 ke Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítka a služebních průkazů

  

9. června 2021
Částka 6/2021 (pdf, 474 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2021 č. 447 ke Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021-2030
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítek

  

23. dubna 2021
Částka 5/2021 (pdf, 465 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2021 č. 287 ke Zprávě o vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítek

  

16. března 2021
Částka 4/2021 (pdf, 472 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. března 2021 č. 269 o Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030
 • Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení obce Vratěnín městysem

  

3. března 2021
Částka 3/2021 (pdf, 647 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. února 2021 č. 173 o Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2021 až 2024
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítek

  

22. ledna 2021
Částka 2/2021 (pdf, 505 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-38045/2020 ze dne 20. ledna 2021, kterou se mění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-32965/2019
 • Informace k Seznamu akreditovaných vzdělávacích institucí
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítek

  

7. ledna 2021
Částka 1/2021 (pdf, 2,2 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2020 č. 1273 o Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2020 č. 1275 o Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1352 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2021
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2020 (ročník 18)
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítek

  

vytisknout  e-mailem