Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2017

10. listopad 2017
Částka 5/2017 (pdf, 71 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 18. září 2017 č. 658 k technické revizi Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 týkající se projektů financovaných z evropských strukturálních fondů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 25. září 2017 č. 686 o Memorandu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a Akčním plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice Český automobilový průmysl 2025
 • Sdělení Ministerstva vnitra

  

23. srpna 2017
Částka 4/2017 (pdf, 61 kB)

 • 3. Směrnice Ministerstva zemědělství č. j. 46156/2017-MZE-16221 ze dne 3. srpna 2017 o postupu při vykazování údajů o odnětí pozemků plnění funkcí lesa
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 530 o Národním programu environmentálního značení (NPEZ) - aktualizaci 2017
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531 o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 545 o Systému měření a hodnocení veřejné správy v České republice
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 549 o Zásadách urbánní politiky - aktualizace 2017
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 555 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2016
 • Sdělení Ministerstva vnitra

  

2. srpna 2017
Částka 3/2017 (pdf, 2,7 MB)

 • 2. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-6309/2017 ze dne 21. července 2017 o postupu vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. dubna 2017 č. 292 ke Strategickému rámci Česká republika 2030
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2017 č. 347 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 2017 č. 414 ke Zprávě za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2017 č. 452 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 21. června 2017 č. 474 k pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra k tiskové chybě
 • Sdělení Ministerstva vnitra

  

3. května 2017
Částka 2/2017 (pdf, 68 kB)

 • Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-929/2017/3404-9 ze dne 3. dubna 2017 o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. února 2017 č. 160 o Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 s platností od roku 2017
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. března 2017 č. 180 o Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2017 až 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení obce Větřní městem
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2016
 • Sdělení Ministerstva vnitra

  

21. února 2017
Částka 1/2017 (pdf, 7,6 MB)

 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. prosince 2016
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 5. prosince 2016 č. 1088 k aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2017
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2017 č. 11 k postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2017
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2017 č. 12 o 1. aktualizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2017 č. 13 ke Koncepci památkové péče v České republice na léta 2017-2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. ledna 2017 č. 34 o Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. ledna 2017 č. 36 o změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících
 • Informace k seznamu akreditovaných vzdělávacích institucí
 • Sdělení Ministerstva vnitra
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2016 (ročník 14)

  

vytisknout  e-mailem