Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2015

18. prosince 2015
Částka 6/2015 (pdf, 1,3 MB)

 • 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-34867/2015-2 ze dne 7. prosince 2015, kterou se mění směrnice č. j.: 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2015 č. 954 o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících
 • Sdělení Ministerstva vnitra

7. prosince 2015
Částka 5/2015 (pdf, 86,8 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. srpna 2015 č. 654 o doplnění a aktualizaci Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. září 2015 č. 742 o aktualizaci Národního dokumentu k územní dimenzi
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2015 č. 874 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2015 č. 889 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy
 • Informace o vzniku nových obcí oddělením od vojenských újezdů
 • Informace k seznamu vzdělávacích institucí
 • Sdělení Ministerstva vnitra

10. srpna 2015
Částka 4/2015 (pdf, 28 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. června 2015 č. 475 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2014
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539 k Akčnímu plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 542 k podnětu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ke sjednocení způsobu hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů v Jednacím řádu vlády, Legislativních pravidlech vlády, Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a ke sběru statistických dat členěných podle pohlaví
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2015 č. 566 ke Zprávě za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení obce Jesenice městem
 • Sdělení Ministerstva vnitra

23. června 2015
Částka 3/2015 (pdf, 604 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (aktualizovaná verze ke dni 31. prosince 2014)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025)
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276 o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra

31. března 2015
Částka 2/2015 (pdf, 266 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 až 2018
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 127 o Strategii romské integrace do roku 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů
  obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2014

18. února 2015
Částka 1/2015 (pdf, 313 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 20 k postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2015
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a o změně Statutu Rady vlády pro veřejnou správu a Statutu Rady vlády pro informační společnost
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 22 k Politice architektury a stavební kultury České republiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra ke ztrátám razítek, ke ztrátě a odcizení služebních průkazů
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2014 (ročník 12)

vytisknout  e-mailem