Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2014

 

30. prosince 2014
Částka 5/2014 (pdf, 114 kB)

 • 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV-151468/VS-2014 k jednotnému vedení evidence tiskopisů na úseku matrik a státního občanství
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 3. listopadu 2014 č. 902 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2014 č. 931 k Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 a k návrhu dalších opatření
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředních razítek a nálezu úředního razítka

22. září 2014
Částka 4/2014 (pdf, 4 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2014 č. 585 k postupu při procesním modelování agend a tvorby standardů agend veřejné správy pro jednotný a finančně měřitelný výkon veřejné správy
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 680 ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou správu
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 681 o Národním dokumentu k územní dimenzi
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 682 o Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období let 2014 až 2020
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek a odcizení úředního razítka

29. července 2014
Částka 3/2014 (pdf, 280 kB)

 • 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských úřadů při poskytování finančních příspěvků a služeb na podporu hospodaření v lesích
 • 3. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: MV-53774-1/AS-2014 ze dne 9. července 2014, kterou se zrušuje instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. května 1992 čj. VSC/1-793/92, o spisové službě
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 4. června 2014 č. 418 k Základním směrům boje s korupcí na vládní úrovni
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. června 2014 č. 455 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředního razítka a ztrátě služebního průkazu

25. dubna 2014
Částka 2/2014 (pdf, 266 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2014 č. 60 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2014
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředních razítek, odcizení úředních razítek, nepředání úředního razítka a o ztrátě služebního průkazu
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2013

8. ledna 2014
Částka 1/2014 (pdf, 460 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2013 č. 877 o změně Zásad pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území a stanovení výše příspěvku od 1. ledna 2014
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. listopadu 2013 č. 887 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2012
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě úředního razítka
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2013 (ročník 11)

vytisknout  e-mailem